Taru Tujunen jatkaa Kokoo­muksen puolue­sih­teerinä – kokoomus.fi
MENU
Taru Tujunen jatkaa Kokoo­muksen puolue­sih­teerinä

Taru Tujunen jatkaa Kokoo­muksen puolue­sih­teerinä

Julkaistu: 23.10.2010 Järjestö

Kansal­linen Kokoomus rp:n puolue­val­tuuston syyskokous järjes­tettiin 23.10.2010 Helsin­gissä, Pikku­par­la­mentin audito­riossa. Kokous oli samalla Jyväs­kylän puolue­ko­kouk­sessa kesäkuussa valitun uuden puolue­val­tuuston järjes­täy­ty­mis­kokous, jossa käsiteltiin puolueen sääntöjen 20 §:n syysko­kouk­selle määräämät asiat.

Kokouk­sessa Kansal­linen Kokoomus rp:n puolue­sih­tee­riksi valittiin Taru Tujunen. Tujunen jatkaa tehtä­vässään. Puolue­sih­teerin toimi­kausi kestää seuraavaan puolue­sih­teerin valintaan asti.
Puolue­val­tuuston varapu­heen­joh­ta­jiksi valittiin  Janne Sankelo (Vaasa) ja Sari Rautio (Hämeen­linna).

Kokoomus.fi