Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Taru Tuju­nen jatkaa Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä

Taru Tuju­nen jatkaa Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä

Julkaistu:

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp:n puolue­val­tuus­ton syys­ko­kous järjes­tet­tiin 23.10.2010 Helsin­gissä, Pikku­par­la­men­tin audi­to­riossa. Kokous oli samalla Jyväs­ky­län puolue­ko­kouk­sessa kesä­kuussa vali­tun uuden puolue­val­tuus­ton järjes­täy­ty­mis­ko­kous, jossa käsi­tel­tiin puolu­een sään­tö­jen 20 §:n syys­ko­kouk­selle määrää­mät asiat.

Kokouk­sessa Kansal­li­nen Kokoo­mus rp:n puolue­sih­tee­riksi valit­tiin Taru Tuju­nen. Tuju­nen jatkaa tehtä­väs­sään. Puolue­sih­tee­rin toimi­kausi kestää seuraa­vaan puolue­sih­tee­rin valin­taan asti.
Puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin  Janne Sankelo (Vaasa) ja Sari Rautio (Hämeen­linna).

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

25.9.2022

Kris­tiina Kokko jatkaa puolue­sih­tee­rinä, puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi Emilia Koik­ka­lai­nen ja Juha Rostedt

Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä jatkaa Kris­tiina Kokko. Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi Kokon jatko­kau­delle kokouk­ses­saan Hämeen­lin­nassa. Kokko on toimi­nut kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä syys­kuusta 2019. Puolue­val­tuus­ton

1.10.2020

Suosi­tuk­set tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sestä 2021

Vaali­työtä voi tehdä poik­keus­ai­kana! - seuraat­han alueel­li­sia rajoi­tuk­sia  Puolue suosit­taa koro­na­tur­val­lista kampan­join­tia Koro­na­ti­lanne vaih­te­lee merkit­tä­västi ympäri Suomen. Osassa Suomea on

Skip to content