• FI
 • SV
 • MENU
  Taru Tuju­nen jatkaa Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä

  Taru Tuju­nen jatkaa Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä

  Julkaistu: 23.10.2010 Järjestö

  Kansal­li­nen Kokoo­mus rp:n puolue­val­tuus­ton syys­ko­kous järjes­tet­tiin 23.10.2010 Helsin­gissä, Pikku­par­la­men­tin audi­to­riossa. Kokous oli samalla Jyväs­ky­län puolue­ko­kouk­sessa kesä­kuussa vali­tun uuden puolue­val­tuus­ton järjes­täy­ty­mis­ko­kous, jossa käsi­tel­tiin puolu­een sään­tö­jen 20 §:n syys­ko­kouk­selle määrää­mät asiat.

  Kokouk­sessa Kansal­li­nen Kokoo­mus rp:n puolue­sih­tee­riksi valit­tiin Taru Tuju­nen. Tuju­nen jatkaa tehtä­väs­sään. Puolue­sih­tee­rin toimi­kausi kestää seuraa­vaan puolue­sih­tee­rin valin­taan asti.
  Puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin  Janne Sankelo (Vaasa) ja Sari Rautio (Hämeen­linna).