Toivo­talkoot 17.11. kokoomus 100-hengessä – kokoomus.fi
MENU
Toivo­talkoot 17.11. kokoomus 100-hengessä

Toivo­talkoot 17.11. kokoomus 100-hengessä

Julkaistu: 26.10.2018 Vaalit

Marras­kuussa toivo­tal­koillaan satavuo­tiaan kokoo­muksen teemalla

Toivo­tal­koita saa järjestää kuka vain ja ne voivat olla sinun ja ystäviesi näköisiä. Myös kokoo­musyh­dis­tykset ympäri maan järjes­tävät päivän henkeen sopivaa aktivi­teettia. Kuulos­taisiko sinusta hyvältä esimer­kiksi patikointi luonto­po­lulla tai ploggaa­misen (roska­lenk­keilyn) kokei­le­minen? Niin meistäkin! Toivo­talkoot-toimin­ta­päivää vietetään ympäri Suomen lauan­taina 17.11. koko päivän, toki Toivo­tal­koita saa järjestää muinakin päivinä. Talkoiden hashtag on #kokoomus

Toivo­tal­koita saa järjestää kuka vain ja ne voivat olla sinun ja ystäviesi näköisiä

Näin järjestät oman talkoo­ta­pah­tuman

Tällä kertaa haluamme tehdä talkoot kokoomus 100-hengessä. Ilmoita tapah­tumasi piiri­toi­mis­tolle (tai jos olet puheen­johtaja lisää suoraan tapah­tu­ma­ka­len­teriin) ja laita se myös kokoo­muksen Facebook-tapah­tumaan. Voit tehdä tapah­tu­mallesi mainosai­neistoa kokoo­muksen aineis­to­palvelu Gredissä.

Tässä muutama vinkki päivän toimeksi:

100 roskaa roskiin – pidä asuinym­pä­ristösi puhtaana kerää­mällä talkoo­hen­gessä sata roskaa. Voit olla myös rohkea ja kerätä 100 pussil­lista roskia!

100 kohtaa­mista – kerää porukka ja ole yhtey­dessä paikka­kuntasi palve­lu­kes­kuksiin. Sopikaa miten voisitte olla avuksi, voitte vaikkapa tarjoutua pitämään seuraa, käymään yhdessä kaupassa tai ulkoi­le­massa.

100 kilometriä liikuntaa – reippailkaa esimer­kiksi kymmenen hengen porukalla kymmenen kilometrin lenkki, eli yhteensä 100 kilometriä kävelyä! Tärkeintä on, että liikutte yhdessä ja pidätte hauskaa.

Tehkää haaste tai osallis­tukaa haasteeseen – esimer­kiksi Helsin­gissä on talkoiltu veren­luo­vu­tuk­sessa, heillä on tavoit­teenaan kerätä 100 litraa verta. Voitte joko itse haastaa ihmisiä tai osallistua johonkin valmiiseen haasteeseen.

Pistäkää vanha tavara kiertoon – voitte kerätä vanhoja tavaroita vaihto­to­riksi tai pihakirp­pik­seksi, pääasia että käyttä­mät­tömät tavarat löytävät sinne, missä niitä todella tarvitaan!

Facebook-tapahtuma

Tee
mainoksia
tästä


Kokoomus.fi