Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Oppaat / Sydän on oikealla – Graafinen ohjeistus

Sydän on oikealla - Graa­fi­nen ohjeis­tus

Julkaistu:

Logot ja sydän

Kokoomus.kuvat.fi on kokoo­muk­sen aineis­to­pankki, josta pystyt lataa­maan omaan käyt­töön mm.

  • Kokoo­muk­sen logot eri väreissä sekä kieli­ver­sioina
  • Sini­sen sydän elemen­tin
  • Valmiita jako­ku­via

Ylei­sim­mät logot saat ladat­tua suoraan tästä

Valmiiksi ladat­ta­vien aineis­to­jen lisäksi Gredissä on muokat­ta­via pohjia, joihin pystyt vaih­ta­maan oman kuvan sekä teks­tin, ja tämän jälkeen lataat valmiin jako­ku­van omalle koneel­lesi.

Uusi aineis­to­pankki löytyy osoit­teesta https://kokoomus.kuvat.fi/kuvat/

Fontit

Kampan­jail­meestä tutut fontit ovat:

Otsi­kossa

Sydän on oikealla teksti
Bour­ton Hand Base (maksul­li­nen fontti) - voi korvata ilmai­sella Barlon Semi Conden­sed Bold tai Black -fontilla

Siksi sana
Local brewery bold (maksul­li­nen) - voi korvata Safisfy tai Nickain­ley

Alku­ko­roste
Gotham black (maksul­li­nen) - voi korvata Mont­ser­rat

Leipä­teksti
Libre Basker­ville + italic (ilmai­nen)

Muut kokoo­muk­sen käytössä olleet fontit on Bree Serif ja Lobs­ter

Kaikki korvaa­vat fontit löytyy valmiina esim. Canavsta. Voit ladata ne yllä­ole­vista linkeistä omalle koneel­lesi mikäli käytät esim omia taitto-ohjel­mia. Grediin ei ole mahdol­lista saada kampan­ja­font­teja.

Väri­koo­dit

Kampan­ja­käyt­töön olevan sini­sen väri­koo­dit:
Painet­ta­viin mate­ri­aa­lei­hin CMYK: 100/​30/​0/​50
Sähköi­seen käyt­töön RGB: 0/​56/​89 ja HEX: #003859

Kokoo­muk­sen brän­di­kir­jan löydät täältä.

Muokat­ta­vat suun­nit­te­lu­mal­lit Canvassa

Valmiita sydän on oikealla -teemalla olevia suun­nit­te­lu­mal­leja Canvaan löydät täältä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.2.2021

Tee vaali­mai­nok­sia Canvalla!

Canva on netissä toimiva suun­nit­te­lu­työ­kalu, jolla teet helposti erilai­sia mainos­ma­te­ri­aa­leja niin someen kuin print­tiin! Canva tarjoaa käyt­töösi luke­mat­to­mia valmiita kuva-

3.1.2021

Ehdok­kaan opas - kunta­vaa­lit

Ehdok­kaan opas- kunta­vaa­lit 63 % ihmi­sistä on sitä mieltä, että kunta­vaa­lit ovat yhtä tärkeät vaalit kuin edus­kun­ta­vaa­lit. Tutki­mus­ten mukaan äänioi­keu­te­tut

9.4.2020

Opas yhdis­tyk­sen vaali­me­nes­tyk­seen

  Kokoo­mus on kunta­puo­lue Arvoisa lukija, käsis­säsi on Kansion tuot­tama kunta­vaa­lio­pas kokoo­musyh­dis­tyk­sille. Oppaan tarkoi­tuk­sena on käydä läpi ne asiat, jotka

Skip to content