Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Oppaat / Sydän on oikealla - Graa­fi­nen ohjeis­tus

Sydän on oikealla - Graa­fi­nen ohjeis­tus

Julkaistu:

Logot ja sydän

Kokoomus.kuvat.fi on kokoo­muk­sen aineis­to­pankki, josta pystyt lataa­maan omaan käyt­töön mm.

  • Kokoo­muk­sen logot eri väreissä sekä kieli­ver­sioina
  • Sini­sen sydän elemen­tin
  • Valmiita jako­ku­via

Ylei­sim­mät logot saat ladat­tua suoraan tästä

Valmiiksi ladat­ta­vien aineis­to­jen lisäksi Gredissä on muokat­ta­via pohjia, joihin pystyt vaih­ta­maan oman kuvan sekä teks­tin, ja tämän jälkeen lataat valmiin jako­ku­van omalle koneel­lesi.

Uusi aineis­to­pankki löytyy osoit­teesta https://kokoomus.kuvat.fi/kuvat/

Fontit

Kampan­jail­meestä tutut fontit ovat:

Otsi­kossa

Sydän on oikealla teksti
Bour­ton Hand Base (maksul­li­nen fontti) - voi korvata ilmai­sella Barlon Semi Conden­sed Bold tai Black -fontilla

Siksi sana
Local brewery bold (maksul­li­nen) - voi korvata Safisfy tai Nickain­ley

Alku­ko­roste
Gotham black (maksul­li­nen) - voi korvata Mont­ser­rat

Leipä­teksti
Libre Basker­ville + italic (ilmai­nen)

Muut kokoo­muk­sen käytössä olleet fontit on Bree Serif ja Lobs­ter

Kaikki korvaa­vat fontit löytyy valmiina esim. Canavsta. Voit ladata ne yllä­ole­vista linkeistä omalle koneel­lesi mikäli käytät esim omia taitto-ohjel­mia. Grediin ei ole mahdol­lista saada kampan­ja­font­teja.

Väri­koo­dit

Kampan­ja­käyt­töön olevan sini­sen väri­koo­dit:
Painet­ta­viin mate­ri­aa­lei­hin CMYK: 100/​30/​0/​50
Sähköi­seen käyt­töön RGB: 0/​56/​89 ja HEX: #003859

Kokoo­muk­sen brän­di­kir­jan löydät täältä.

Muokat­ta­vat suun­nit­te­lu­mal­lit Canvassa

Valmiita sydän on oikealla -teemalla olevia suun­nit­te­lu­mal­leja Canvaan löydät täältä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.2.2023

Edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaan FAQ

Usein kysyt­tyjä kysy­myk­siä edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaille. Tältä sivulta löydät ylei­sem­piä kysy­myk­siä vastauk­si­neen. Käänny suoraan Metan asia­kas­pal­ve­lun puoleen Face­boo­kiin ja Insta­gra­miin liit­ty­vissä ongel­missa.

24.2.2021

Tee vaali­mai­nok­sia Canvalla!

Canva on netissä toimiva suun­nit­te­lu­työ­kalu, jolla teet helposti erilai­sia mainos­ma­te­ri­aa­leja niin someen kuin print­tiin! Canva tarjoaa käyt­töösi luke­mat­to­mia valmiita kuva-

3.1.2021

Ehdok­kaan opas - kunta­vaa­lit

Ehdok­kaan opas - kunta­vaa­lit 63 % ihmi­sistä on sitä mieltä, että kunta­vaa­lit ovat yhtä tärkeät vaalit kuin edus­kun­ta­vaa­lit. Tutki­mus­ten mukaan

Skip to content