Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Kokoo­mus 100-juhla ja Kokoo­mus­ris­teily nyt saata­villa

Kokoo­mus 100-juhla ja Kokoo­mus­ris­teily nyt saata­villa

Julkaistu:

Talvikauden kaksi juhlahelmeä ovat nyt myynnissä.

Kokoomus 100v

Kokoomus 100 vuotta-juhla

Joulukuussa juhlimme kokoomuksen 100 vuoden työtä suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseksi. Juhlapäivän 8.12. aloitamme kello 10 järjestettävällä juhlajumalanpalveluksella Helsingin Tuomiokirkossa. Päiväjuhlaa vietämme Vanhalla ylioppilastalolla kello 12 alkaen.

Päivä huipentuu Finlandia-talolla järjestettävään iltajuhlaan kello 19.30.

Ilosen arvokkaaseen iltajuhlaan voi kokoontua hyvillä mielin tapaamaan tuttuja ruoan, juoman ja tanssin lomassa.

Iltajuhlaan myytävä Ruiskukkalippu 100,00 € sisältää buffetruokailun sekä ohjelman. Toivotalkoolippuun 300,00 € sisältyy lisäksi cocktail-tilaisuus Finlandia-talolla ennen iltajuhlan alkua kello 18.00.

Tutustu ohjelmaan

Varaa lippusi tästä


Kokoomusristeily 2019

Tammikuussa katse on tiukasti tulevaisuudessa. Kaikkien aikojen vaalikevät aloitetaan koko kokoomusväen yhteisellä risteilyllä. Ohjelmassa on runsain mitoin vaalikevääseen valmistavaa ohjelmaa sekä yhdessä iloitsemista ja rentoutumista. Kokoomusristeily on kaikille avoin mahdollisuus päästä tutustumaan samanhenkisiin ihmisiin, Petteriin ja puoluejohtoon, ministereihin ja kansanedustajiin sekä muihin sidosryhmiin.

Risteilyn antamat eväät ja huippuun virittäytynyt yhteishenki siivittävät pitkälle tulevaan!

Nopean varaajan etuna saat risteilystä nyt -25 % alennuksen! Tarjous koskee 3 ja 4 hengen hyttejä ja on voimassa lokakuun loppuun saakka. Liput nyt alkaen 22,50 €. Toimi siis heti!

Osta risteily tästä

Facebook-tapahtumaan tästä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.10.2020

Suosi­tuk­set tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sestä 2021

Yhtey­den­pito kansa­lais­ten ja kokoo­mus­väen kanssa tulee mahdol­lis­taa myös poik­keus­ai­kana, mutta tilan­tee­seen sopi­vin tavoin. Ylei­siä turval­li­suus­suo­si­tuk­sia koskien tapah­tu­mien järjes­tä­mistä Kaikilla alueilla

27.9.2020

Puolue­val­tuus­tolta linjauk­sia työn, ympä­ris­tön ja ilmas­ton tilan sekä ihmi­soi­keuk­sien edis­tä­mi­sen puolesta

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto käsit­teli kaksi­päi­väi­sessä kokouk­ses­saan 26.–27.9. aloit­teet, joita ei ehditty käsi­tellä Porin puolue­ko­kouk­sessa aiem­min syys­kuussa. Puolue­val­tuusto käsit­teli kaik­ki­aan 99 aloi­tetta.

6.9.2020

Puolue­ko­kous valitsi vara­pu­heen­joh­ta­jat ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous valitsi Porissa puolu­eelle sunnun­taina kolme vara­pu­heen­joh­ta­jaa ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan. Vara­pu­heen­joh­ta­jaksi jatko­kau­delle valit­tiin Antti Häkkä­nen. Uusiksi vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin Elina Lepo­mäki ja Anna-Kaisa Ikonen.