Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Kokoo­mus 100 vuotta -juhla

Kokoo­mus 100
vuotta -juhla

Kokoo­muk­sen viral­lista 100-vuotis­juh­la­päi­vää viete­tään lauan­taina 8.12. Helsin­gissä.

Juhla­päivä alkaa klo 10 Helsin­gin Tuomio­kir­kossa järjes­tet­tä­vällä juhla­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sella, jonka jälkeen tarjo­taan kirk­ko­kah­vit Tuomio­kir­kon kryp­tassa.

Kokoo­mus on perus­tettu Vanhalla Yliop­pi­las­ta­lolla 9.12.1918. Päivä­juh­laa viete­tään­kin Vanhan juhla­sa­lissa klo 12–15. Juhlassa on kakku- ja voilei­pä­tar­joilu ja päivä­li­pun hintaan sisäl­tyy jäse­nille 8.12. lansee­rat­tava nume­roitu jäsen­merkki. Päivä­juhla noudat­te­lee vuoden 8.12.1928 Vanhalla olleen 10-vuotis­juh­lamme ohjel­maa. Ohessa esima­kua ohjel­masta. Puhu­jat ja toteu­tus on tuotu luon­nol­li­sesti tähän päivään. Lämpi­mästi terve­tu­loa!

Tutustu päivän ohjel­maan

Lippuja ei posti­teta vaan osal­lis­tu­jien nimet ovat nimi­lis­talla. Halu­tes­sanne voitte tulos­taa tilausvahvistuksen/​kuitin mukaan.

 

Lippu­jen myynti puodista käsin on päät­ty­nyt 5.12. klo 16:30. Jos haluat ostaa lipun/​lippuja ovelta, niin laita sähkö­pos­tia osoit­tee­seen: puoluetoimisto@kokoomus.fi

Ilta­juhla

Päivän huipen­tuma on Finlan­dia-talolla järjes­tet­tävä ilta­juhla klo 19.30!

Juhlaan on myyn­nissä kahden­lai­sia lippuja. Ruis­kuk­ka­lippu maksaa 100 euroa sisäl­täen buffet­ruo­kai­lun ja ohjel­man. Toivo­tal­koo­lip­puun sisäl­tyy buffet­ruo­kai­lun ja ohjel­man lisäksi cock­tail-tilai­suus ennen juhlaa Finlan­dia-talolla klo 18.00. Toivo­tal­koo­li­pun hinta on 300 euroa. Molem­mat lippu­ka­te­go­riat ovat kaik­kien osal­lis­tu­jien ostet­ta­vissa.

Juhlassa ei ole etukä­teen varat­ta­via pöytiä ja ruokailu tapah­tuu osin seis­ten. Juhlan luonne on iloi­sen arvo­kas ja tarkoi­tuk­sena on tavata tuttuja ja tutus­tua uusiin ihmi­siin vuosien varrelta ruoan, juoman ja tans­sin lomassa. Puku­koodi on tumma puku. Ilta­juhla on tarkoi­tettu täysi-ikäi­sille.

Lippuja ei posti­teta vaan osal­lis­tu­jien nimet ovat nimi­lis­talla. Halu­tes­sanne voitte tulos­taa tilausvahvistuksen/​kuitin mukaan.

Lippu­jen myynti puodista käsin on päät­ty­nyt 5.12. klo 16:30. Jos haluat ostaa lipun/​lippuja ovelta, niin laita sähkö­pos­tia osoit­tee­seen: puoluetoimisto@kokoomus.fi

Skip to content