Kokoomus 100 vuotta -juhla – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus 100 vuotta -juhla

Kokoomus 100 vuotta -juhla

Kokoo­muksen viral­lista 100-vuotis­juh­la­päivää vietetään lauan­taina 8.12. Helsin­gissä.

Juhla­päivä alkaa klo 10 Helsingin Tuomio­kir­kossa järjes­tet­tä­vällä juhla­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sella, jonka jälkeen tarjotaan kirkko­kahvit Tuomio­kirkon kryptassa.

Kokoomus on perus­tettu Vanhalla Yliop­pi­las­ta­lolla 9.12.1918. Päivä­juhlaa viete­täänkin Vanhan juhla­sa­lissa klo 12–15. Juhlassa on kakku- ja voilei­pä­tar­joilu ja päivä­lipun hintaan sisältyy jäsenille 8.12. lansee­rattava numeroitu jäsen­merkki. Päivä­juhla noudat­telee vuoden 8.12.1928 Vanhalla olleen 10-vuotis­juh­lamme ohjelmaa. Ohessa esimakua ohjel­masta. Puhujat ja toteutus on tuotu luonnol­li­sesti tähän päivään. Lämpi­mästi terve­tuloa!

Tutustu päivän ohjelmaan

Lippuja ei postiteta vaan osallis­tujien nimet ovat nimilis­talla. Halutes­sanne voitte tulostaa tilausvahvistuksen/kuitin mukaan.

 

Lippujen myynti puodista käsin on päättynyt 5.12. klo 16:30. Jos haluat ostaa lipun/lippuja ovelta, niin laita sähkö­postia osoit­teeseen: puoluetoimisto@kokoomus.fi

Iltajuhla

Päivän huipentuma on Finlandia-talolla järjes­tettävä iltajuhla klo 19.30!

Juhlaan on myynnissä kahden­laisia lippuja. Ruiskuk­ka­lippu maksaa 100 euroa sisältäen buffet­ruo­kailun ja ohjelman. Toivo­tal­koo­lippuun sisältyy buffet­ruo­kailun ja ohjelman lisäksi cocktail-tilaisuus ennen juhlaa Finlandia-talolla klo 18.00. Toivo­tal­koo­lipun hinta on 300 euroa. Molemmat lippu­ka­te­goriat ovat kaikkien osallis­tujien ostet­ta­vissa.

Juhlassa ei ole etukäteen varat­tavia pöytiä ja ruokailu tapahtuu osin seisten. Juhlan luonne on iloisen arvokas ja tarkoi­tuksena on tavata tuttuja ja tutustua uusiin ihmisiin vuosien varrelta ruoan, juoman ja tanssin lomassa. Pukukoodi on tumma puku. Iltajuhla on tarkoi­tettu täysi-ikäisille.

Lippuja ei postiteta vaan osallis­tujien nimet ovat nimilis­talla. Halutes­sanne voitte tulostaa tilausvahvistuksen/kuitin mukaan.

Lippujen myynti puodista käsin on päättynyt 5.12. klo 16:30. Jos haluat ostaa lipun/lippuja ovelta, niin laita sähkö­postia osoit­teeseen: puoluetoimisto@kokoomus.fi

Kokoomus.fi