Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / vanhemmuus

vanhemmuus

13.11.2022

Kai Mykkä­nen: “Isyys pitää jalat maassa”

Aamulla suih­kun jälkeen marja­sur­vos­pussi alaker­ran pakas­ti­mesta mukaan (Annan poimi­mia ja survo­mia, myön­ne­tään). Puuron keitto, vita­mii­nien lajit­telu, maito­la­sit pöydälle, sitten poikien

8.6.2012

Anne-Mari Viro­lai­nen: Lasten netti­käyt­täy­ty­mi­seen kiin­ni­tet­tävä huomiota kesä­lo­mien aikana

Viro­lai­nen muis­tut­taa koulu­jen kesä­lo­mien alet­tua lasten vanhem­pia inter­ne­tin peli­sään­tö­jen sopi­mi­sesta, kun lapset jäävät yksin kotiin.

8.3.2011

Katai­nen nais­ten­päi­vän juhlassa: Tasa-arvoi­sella palk­kauk­sella sekä työn ja perheen yhteen­so­vit­ta­mi­sella parem­paan työelä­mään

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen perään­kuu­lutti parem­paa työelä­mää ja parem­paa työ- ja perhe-elämän yhteen­so­vit­ta­mista puhues­saan Espoon tasa-arvo­toi­mi­kun­nan nais­ten­päi­vän juhlassa. Katai­nen myös painotti, että nais­ten ja mies­ten väli­sen palk­kae­ron umpeen­ku­ro­mista on jatket­tava entis­tä­kin päät­tä­väi­sem­min.

12.1.2011

Työ ja perhe

Pien­ten ja kasva­vien lasten vanhem­mat ovat varmasti tässä yhteis­kun­nassa suurim­man ja tärkeim­män tehtä­vän parissa. Pitäisi tarjota hyvä koti, olla läsnä ja kasvat­taa lapsia. Samalla monet ovat työuransa hekti­sim­mässä vaiheessa, jossa pitäisi antaa näyt­töjä tule­vai­suu­teen.

8.10.2010

Hyvä työelämä ja vanhem­muus

Tarvit­semme lisää jous­toja erityi­sesti pien­ten lasten vanhem­pien työhön.

21.9.2010

Räty: Perhe­va­pai­den tasaa­mi­nen ei onnistu pakolla

Perhe­va­pai­den tarpeel­li­nen uudis­tus­työ on käyn­nissä. Nykyi­nen äitiys-, isyys-, ja vanhem­pain­va­paa­jär­jes­telmä on sekava, eikä se riit­tä­västi kannusta molem­pia vanhem­pia käyt­tä­mään vanhem­pain­va­paata.

Skip to content