Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / rekry / Sivu 2

rekry

4.6.2019

Elisa Tarkiai­nen ja Henrik Vuor­nos puheen­joh­taja Orpon erityi­sa­vus­ta­jiksi

Elisa Tarkiai­nen ja Henrik Vuor­nos on nimi­tetty poliit­ti­sen suun­nit­te­lun tehtä­viin, erityi­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon avus­ta­jiksi, kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolle. Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti

14.2.2019

Matilda af Häll­strö­mistä kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä ja Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. valit­si­vat kansain­vä­lis­ten asioi­den sihtee­riksi VTM Matilda af Häll­strö­min. Tehtävä on edus­kun­ta­ryh­män ja puolu­een yhtei­nen.

28.8.2018

Haemme lisää muske­leita kokoo­muk­sen some-tiimiin

Hais­tatko somen nouse­vat tren­dit jo etukä­teen? Haluatko oppia alati lisää algo­rit­mien saloista? Kirjoi­tatko kipak­kaa teks­tiä? Oletko vuoro­vai­kut­ta­mi­sen velho ja osaat

14.2.2018

Kokoo­mus­mi­nis­te­rei­den Viro­lai­nen ja Mykkä­nen sekä puhe­mies Risi­kon avus­ta­jat nimi­tetty

Tiedote 14.2.2018 Ulko­­maan­­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Anne-Mari Viro­lai­sen erityi­sa­vus­ta­jina ovat aloit­ta­neet VTM Juha Kirs­tilä ja MMK Lyydia Ylönen. Kirs­tilä avus­taa minis­te­riä ulko­mi­nis­te­riön

18.1.2018

Haemme toimin­nan­joh­ta­jaa Sata­kun­taan

Tarjoamme työn­te­koa arvos­ta­ville ja yhteis­kun­nal­li­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neille mielen­kiin­toi­sen ja innos­ta­van mutta samalla haas­ta­van ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Puolueyh­tei­söömme haetaan määrä­ai­kai­seen tehtä­vään

13.11.2017

Jouni Mark­ka­nen vahvis­ta­maan kokoo­muk­sen tiimiä

Yrit­täjä Jouni Mark­ka­nen, 30, on valittu vahvis­ta­maan kokoo­muk­sen tiimiä. Mark­ka­nen aloit­taa kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tossa poliit­ti­sena sihtee­rinä 1. joulu­kuuta. Hänen vastuu­aluei­taan ovat

11.4.2017

Haku auki: etsimme kahta toimin­nan­joh­ta­jaa

Tarjoamme työn­te­koa arvos­ta­ville ja yhteis­kun­nal­li­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neille mielen­kiin­toi­sen ja innos­ta­van, mutta samalla haas­ta­van ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­mus on Suomen suurin

1.2.2013

Puolue­toimistoomme haetaan verkko­viestinnän suun­nit­te­li­jaa

Kokoo­mus on tule­vai­suus­puo­lue. Tarjoamme parem­man Suomen raken­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neille mielen­kiin­toi­sen työym­pä­ris­tön. Verk­ko­vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana tehtä­viisi kuulu­vat Kokoo­muk­sen verk­ko­pal­ve­lui­den suun­nit­te­le­mi­nen, yllä­pi­tä­mi­nen ja kehit­tä­mi­nen.

Skip to content