Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Matilda af Häll­strö­mistä kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri

Matilda af Häll­strö­mistä kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä ja Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. valit­si­vat kansain­vä­lis­ten asioi­den sihtee­riksi VTM Matilda af Häll­strö­min.

Tehtävä on edus­kun­ta­ryh­män ja puolu­een yhtei­nen.

Koulu­tuk­sel­taan af Häll­ström on valtio­tie­tei­den mais­teri Helsin­gin yliopis­tosta sekä Master of Arts St Andrews:in yliopis­tosta. af Häll­ström on syys­kusta 2017 lähtien toimi­nut Pohjois­mai­den neuvos­ton edus­ta­jana Brys­se­lissä. Aiem­min hän on työs­ken­nel­lyt mm. vies­tin­tä­toi­misto Milt­to­nissa, Helsinki EU Office-toimis­tossa, Euroo­pan parla­men­tissa sekä ulko­mi­nis­te­riössä.

Kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri seuraa mm. edus­kun­nan ulko­asian- ja puolus­tus
valio­kun­nan asioita sekä pitää tiivistä yhteyttä kokoo­muk­sen pohjois­mai­siin- ja euroop­pa­lai­siin sisar­puo­luei­siin.

af Häll­ström aloit­taa tehtä­väs­sään maalis­kuussa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.3.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin. Hallit­set videoi­den kuvaa­mi­sen, editoin­nin, äänen käsit­te­lyn, teks­ti­tyk­sen ja lisäe­le­ment­tien

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

20.10.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän asian­tun­ti­jaa

Vies­tin­nän asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Kyke­netkö kiteyt­tä­mään poliit­ti­sen vies­tin kiin­nos­ta­valla tavalla tiedot­tee­seen, blogiin, twiit­tiin tai kuvaan? Pysyykö kännyk­kä­ka­mera luon­te­vasti kädessä? Sinun

Skip to content