Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Matilda af Häll­strö­mistä kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri

Matilda af Häll­strö­mistä kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä ja Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. valit­si­vat kansain­vä­lis­ten asioi­den sihtee­riksi VTM Matilda af Häll­strö­min.

Tehtävä on edus­kun­ta­ryh­män ja puolu­een yhtei­nen.

Koulu­tuk­sel­taan af Häll­ström on valtio­tie­tei­den mais­teri Helsin­gin yliopis­tosta sekä Master of Arts St Andrews:in yliopis­tosta. af Häll­ström on syys­kusta 2017 lähtien toimi­nut Pohjois­mai­den neuvos­ton edus­ta­jana Brys­se­lissä. Aiem­min hän on työs­ken­nel­lyt mm. vies­tin­tä­toi­misto Milt­to­nissa, Helsinki EU Office-toimis­tossa, Euroo­pan parla­men­tissa sekä ulko­mi­nis­te­riössä.

Kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri seuraa mm. edus­kun­nan ulko­asian- ja puolus­tus
valio­kun­nan asioita sekä pitää tiivistä yhteyttä kokoo­muk­sen pohjois­mai­siin- ja euroop­pa­lai­siin sisar­puo­luei­siin.

af Häll­ström aloit­taa tehtä­väs­sään maalis­kuussa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

23.8.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa luon­non­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa

Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­sen asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Aikai­sem­min tehtä­vään hake­neet huomioi­daan. Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista

9.8.2023

Paikka auki: Hämeen kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­taja

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

Skip to content