Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / puoluehallitus

puoluehallitus

1.2.2020

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi puolue­hal­li­tuk­sen jäse­net kaudelle 2020–2021 ja valitsi uuden vara­pu­heen­joh­ta­jan

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi lauan­taina kokouk­ses­saan Lappeen­ran­nassa puolue­hal­li­tuk­sen jäse­net kaudelle 2020–2021. Puolue­hal­li­tuk­sen varsi­nai­siksi jäse­niksi nimet­tiin Maarit Vieru­nen (Helsinki), Heikki Vest­man (Uusi­maa),

4.6.2019

Elisa Tarkiai­nen ja Henrik Vuor­nos puheen­joh­taja Orpon erityi­sa­vus­ta­jiksi

Elisa Tarkiai­nen ja Henrik Vuor­nos on nimi­tetty poliit­ti­sen suun­nit­te­lun tehtä­viin, erityi­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon avus­ta­jiksi, kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolle. Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti

20.1.2018

Puolue­val­tuusto valitsi puolue­hal­li­tuk­sen vuodelle 2018

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto kokoon­tui lauan­taina 20.1. pitä­mään vaali­ko­kousta Helsin­kiin. Vaali­ko­kouk­sessa valit­tiin puolue­hal­li­tus vuodelle 2018. Puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo piti kokouk­sen yhtey­dessä

13.2.2016

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus 2016

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi kokouk­ses­saan lauan­taina puolue­hal­li­tuk­sen vuodelle 2016. Puolue­hal­li­tuk­seen valit­tiin (varsinainen/​​varajäsen):   Helsinki                                        Pekka Majuri/​​Lasse Männistö Uusi­maa                                       Kari Tolvanen/​​Juha Salo Varsi­­nais-Suomi                         Heikki

26.4.2013

Jyrki Katai­nen: “Terve­tu­loa mukaan ilmaston­muutos­talkoisiin.”

Jyrki Katai­nen puhui suoma­lai­sen ilma­pii­rin muutok­sen tarpeel­li­suu­desta Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­sen kokouk­sessa 25.4.2013. “Ilmoit­tau­dun mukaan ilmas­ton­muu­tos­tal­koi­siin. -- Syytel­lään toisiamme vähem­män, etsi­tään toisis­tamme

19.2.2012

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­sen 19.2. antia

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus kokoon­tui 19.2. Helsin­gissä. Puheen­joh­taja, valtion­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen piti kokouk­sessa poliit­ti­sen tilan­ne­kat­sauk­sen.

17.4.2009

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto ja puolue­hal­li­tus kokoon­tui­vat Helsin­gissä 17.4.

Puolue­hal­li­tus täydensi Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­do­kas­lis­tan . Puolue­val­tuus­tossa kuul­tiin puheen­joh­taja Jyrki Katai­sen poliit­ti­nen tilan­ne­kat­saus ja julkis­tet­tiin Kokoo­muk­sen euro­vaa­lioh­jelma.

Skip to content