Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto ja puolue­hal­li­tus kokoon­tui­vat Helsin­gissä 17.4.

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto ja puolue­hal­li­tus kokoon­tui­vat Helsin­gissä 17.4.

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus nimesi puolu­een euro­vaa­lieh­dok­kaiksi Teknii­kan Akatee­mis­ten Liitto TEK ry:n toimin­nan­joh­ta­jan, DI, ekonomi Heikki Kaupin (s. 1955) Helsin­gistä sekä MEP, ylipor­mes­tari, ekonomi Eva-Riitta Siito­sen (s. 1940) Helsin­gistä. Puolue on nyt nimen­nyt kaikki 20 euro­vaa­lieh­do­kas­taan. Ehdok­kai­den tiedot löyty­vät Kokoo­muk­sen sivuilta:

http://localhost:5000/eurovaalit/ehdokkaat/

Puolue­hal­li­tuk­sen kokouk­sessa päätet­tiin myös, että Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus esit­tää seuraa­via henki­löitä Kunta­lii­ton halli­tuk­seen:

Keski-Suomi: Markku Anders­son (Jyväs­kylä, kaupun­gin­joh­taja)
Uusi­maa: Taru Tuju­nen (puolue­sih­teeri, Porvoon kaupun­gin­val­tuus­ton valtuus­to­ryh­män pj.)
Pohjois-Karjala: Pekka Ravi (kansan­edus­taja, Joen­suu)
Etelä-Häme: Sari Rautio (kehi­tys­pääl­likkö, Hämeen­lin­nan kaupun­gin­val­tuus­ton ja ?halli­tuk­sen jäsen).

Kunta­lii­ton halli­tuk­sen vara­jä­se­niksi esite­tään:
Helsinki: Annukka Mickels­son (erityi­sa­vus­taja, Helsinki)
Uusi­maa: Tapani Mäki­nen (kansan­edus­taja, Vantaa)
Pohjois-Savo: Sari Raas­sina (erikois­lää­käri, Kuopio)
Pohjois-Pohjan­maa: Esko Kurvi­nen (toimi­tus­joh­taja, Oulu).

Lisäksi Kunta­lii­ton valtuus­ton jäse­neksi, mutta samalla valtuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jaksi esite­tään Varsi­nais-Suomesta Turun kaupun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jaa Aleksi Randel­lia.

Puolue­val­tuus­ton kevät­ko­kouk­sessa kuul­tiin puheen­joh­taja Jyrki Katai­sen poliit­ti­nen tilan­ne­kat­saus ja hyväk­syt­tiin puolu­een euro­vaa­lioh­jelma. Euro­vaa­lioh­jel­man voi koko­nai­suu­des­saan lukea Kokoo­muk­sen sivuilta:
http://localhost:5000/eurovaalit/eurovaaliohjelma/


Lisä­tie­toja:

Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447

localhost:5000


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content