Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi puolue­hal­li­tuk­sen jäse­net kaudelle 2020–2021 ja valitsi uuden vara­pu­heen­joh­ta­jan

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi puolue­hal­li­tuk­sen jäse­net kaudelle 2020–2021 ja valitsi uuden vara­pu­heen­joh­ta­jan

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi lauan­taina kokouk­ses­saan Lappeen­ran­nassa puolue­hal­li­tuk­sen jäse­net kaudelle 2020–2021.

Puolue­hal­li­tuk­sen varsi­nai­siksi jäse­niksi nimet­tiin Maarit Vieru­nen (Helsinki), Heikki Vest­man (Uusi­maa), Ville Valko­nen (Varsi­nais-Suomi), Samu Vahte­risto (Sata­kunta), Miia Antin (Häme), Aleksi Jäntti (Pirkan­maa), Jussi Virsu­nen (Kaak­kois-Suomi), Jouni Holo­pai­nen (Savo-Karjala), Lotta Ahola (Keski-Suomi), Jesse Luhtala (Pohjan­maa), Tomi Kaismo (Pohjois-Pohjan­maa), Eero Suutari (Kainuu), Heikki Autto (Lappi), Matias Pajula (Kokoo­mus­nuo­ret), Saara-Sofia Sirén (Kokoo­mus­nai­set) ja Jere­mias Nurmela (opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kunta).

Puolue­hal­li­tuk­sen vara­jä­se­niksi nimet­tiin Lenita Ketola (Helsinki), Jarno Limnell (Uusi­maa), Roosa Kesti (Varsi­nais-Suomi), Mikko Korpela (Sata­kunta), Raimo Salo­vuori (Häme), Saana Vahve­lai­nen (Pirkan­maa), Olli Marja­laakso (Kaak­kois-Suomi), Aulikki Sihvo­nen (Savo-Karjala), Katja Isomöt­tö­nen (Keski-Suomi), Riitta Pääjärvi-Mylly­aho (Pohjan­maa), Jorma Kivelä (Pohjois-Pohjan­maa), Minna Karja­lai­nen (Kainuu), Riitta Savu­koski (Lappi), Heidi Hanhela (Kokoo­mus­nuo­ret), Larisa Armi­nen (Kokoo­mus­nai­set) ja Niina Hämä­läi­nen (opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kunta).

Puolue­val­tuusto valitsi lauan­taina myös uuden vara­pu­heen­joh­ta­jan. Puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jaksi valit­tiin Pekka Simo­nen (Pohjois-Pohjan­maa).
Uuden puolue­val­tuus­ton valit­see kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Porissa 5.–7.6.2020.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content