Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi puolue­hal­li­tuk­sen jäse­net kaudelle 2020–2021 ja valitsi uuden vara­pu­heen­joh­ta­jan

Julkaistu: 01.02.2020

Kokoomuk­sen puolu­e­valtu­usto nimesi lauan­taina kokoukses­saan Lappe­en­ran­nassa puolu­e­hal­li­tuk­sen jäse­net kaudelle 2020–2021.

Puolu­e­hal­li­tuk­sen varsi­nai­siksi jäse­niksi nimet­tiin Maarit Vieru­nen (Helsinki), Heikki Vest­man (Uusi­maa), Ville Valko­nen (Varsi­nais-Suomi), Samu Vahte­risto (Sata­kunta), Miia Antin (Häme), Aleksi Jäntti (Pirkan­maa), Jussi Virsu­nen (Kaak­kois-Suomi), Jouni Holo­pai­nen (Savo-Karjala), Lotta Ahola (Keski-Suomi), Jesse Luhtala (Pohjan­maa), Tomi Kaismo (Pohjois-Pohjan­maa), Eero Suutari (Kainuu), Heikki Autto (Lappi), Matias Pajula (Kokoomus­nu­o­ret), Saara-Sofia Sirén (Kokoomus­nai­set) ja Jere­mias Nurmela (opis­ke­li­ja­li­itto Tuhat­kunta).

Puolu­e­hal­li­tuk­sen vara­jä­se­niksi nimet­tiin Lenita Ketola (Helsinki), Jarno Limnell (Uusi­maa), Roosa Kesti (Varsi­nais-Suomi), Mikko Korpela (Sata­kunta), Raimo Salovu­ori (Häme), Saana Vahve­lai­nen (Pirkan­maa), Olli Marja­laakso (Kaak­kois-Suomi), Aulikki Sihvo­nen (Savo-Karjala), Katja Isomöttö­nen (Keski-Suomi), Riitta Pääjärvi-Mylly­aho (Pohjan­maa), Jorma Kivelä (Pohjois-Pohjan­maa), Minna Karja­lai­nen (Kainuu), Riitta Savu­ko­ski (Lappi), Heidi Hanhela (Kokoomus­nu­o­ret), Larisa Armi­nen (Kokoomus­nai­set) ja Niina Hämälä­i­nen (opis­ke­li­ja­li­itto Tuhat­kunta).

Puolu­e­valtu­usto valitsi lauan­taina myös uuden vara­pu­heen­joh­ta­jan. Puolu­e­valtu­uston vara­pu­heen­joh­ta­jaksi valit­tiin Pekka Simo­nen (Pohjois-Pohjan­maa).
Uuden puolu­e­valtu­uston valit­see kokoomuk­sen puolu­e­kok­ous Porissa 5.–7.6.2020.