Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi puolue­hal­li­tuk­sen jäse­net kaudelle 2020–2021 ja valitsi uuden vara­pu­heen­joh­ta­jan

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi puolue­hal­li­tuk­sen jäse­net kaudelle 2020–2021 ja valitsi uuden vara­pu­heen­joh­ta­jan

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi lauan­taina kokouk­ses­saan Lappeen­ran­nassa puolue­hal­li­tuk­sen jäse­net kaudelle 2020–2021.

Puolue­hal­li­tuk­sen varsi­nai­siksi jäse­niksi nimet­tiin Maarit Vieru­nen (Helsinki), Heikki Vest­man (Uusi­maa), Ville Valko­nen (Varsi­nais-Suomi), Samu Vahte­risto (Sata­kunta), Miia Antin (Häme), Aleksi Jäntti (Pirkan­maa), Jussi Virsu­nen (Kaak­kois-Suomi), Jouni Holo­pai­nen (Savo-Karjala), Lotta Ahola (Keski-Suomi), Jesse Luhtala (Pohjan­maa), Tomi Kaismo (Pohjois-Pohjan­maa), Eero Suutari (Kainuu), Heikki Autto (Lappi), Matias Pajula (Kokoo­mus­nuo­ret), Saara-Sofia Sirén (Kokoo­mus­nai­set) ja Jere­mias Nurmela (opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kunta).

Puolue­hal­li­tuk­sen vara­jä­se­niksi nimet­tiin Lenita Ketola (Helsinki), Jarno Limnell (Uusi­maa), Roosa Kesti (Varsi­nais-Suomi), Mikko Korpela (Sata­kunta), Raimo Salo­vuori (Häme), Saana Vahve­lai­nen (Pirkan­maa), Olli Marja­laakso (Kaak­kois-Suomi), Aulikki Sihvo­nen (Savo-Karjala), Katja Isomöt­tö­nen (Keski-Suomi), Riitta Pääjärvi-Mylly­aho (Pohjan­maa), Jorma Kivelä (Pohjois-Pohjan­maa), Minna Karja­lai­nen (Kainuu), Riitta Savu­koski (Lappi), Heidi Hanhela (Kokoo­mus­nuo­ret), Larisa Armi­nen (Kokoo­mus­nai­set) ja Niina Hämä­läi­nen (opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kunta).

Puolue­val­tuusto valitsi lauan­taina myös uuden vara­pu­heen­joh­ta­jan. Puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jaksi valit­tiin Pekka Simo­nen (Pohjois-Pohjan­maa).
Uuden puolue­val­tuus­ton valit­see kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Porissa 5.–7.6.2020.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content