Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­sen 19.2. antia

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­sen 19.2. antia

Julkaistu:

Jyrki Katai­sen poliit­ti­seen tilan­ne­kat­sauk­seen voi tutus­tua kahden alla olevan Verk­ko­uu­tis­ten artik­ke­lin kautta.

http://www.verkkouutiset.fi/arkisto/politiikka/143614.html

http://www.verkkouutiset.fi/arkisto/politiikka/143597.html

Kokoo­mus on tähän mennessä nimen­nyt 10 euro­vaa­lieh­do­kasta tammi­kuussa pide­tyssä puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa. Tarkem­pia tietoja jo nime­tyistä ehdok­kaista löytyy osoit­teesta
http://localhost:5000/eurovaalit/ehdokkaat/

Lue myös Verk­ko­uu­tis­ten artik­keli aiheesta:

http://www.verkkouutiset.fi/arkisto/politiikka/143588.html

Lisä­tie­toja:

Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content