MENU
Kokoo­muksen puolue­hal­li­tuksen 19.2. antia

Kokoo­muksen puolue­hal­li­tuksen 19.2. antia

Julkaistu: 19.02.2012 Uncategorized

Jyrki Kataisen poliit­tiseen tilan­ne­kat­saukseen voi tutustua kahden alla olevan Verkko­uu­tisten artik­kelin kautta.

http://www.verkkouutiset.fi/arkisto/politiikka/143614.html

http://www.verkkouutiset.fi/arkisto/politiikka/143597.html

Kokoomus on tähän mennessä nimennyt 10 eurovaa­lieh­do­kasta tammi­kuussa pidetyssä puolue­val­tuuston kokouk­sessa. Tarkempia tietoja jo nimetyistä ehdok­kaista löytyy osoit­teesta
http://localhost:5000/eurovaalit/ehdokkaat/

Lue myös Verkko­uu­tisten artikkeli aiheesta:

http://www.verkkouutiset.fi/arkisto/politiikka/143588.html

Lisätietoja:

Puolue­sih­teeri Taru Tujunen, gsm 050 3579 418
Viestin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447


Kokoomus.fi