MENU
Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­sen 19.2. antia

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­sen 19.2. antia

Julkaistu: 19.02.2012 Uncategorized

Jyrki Katai­sen poliit­ti­seen tilan­ne­kat­sauk­seen voi tutus­tua kahden alla olevan Verk­ko­uu­tis­ten artik­ke­lin kautta.

http://www.verkkouutiset.fi/arkisto/politiikka/143614.html

http://www.verkkouutiset.fi/arkisto/politiikka/143597.html

Kokoo­mus on tähän mennessä nimen­nyt 10 euro­vaa­lieh­do­kasta tammi­kuussa pide­tyssä puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa. Tarkem­pia tietoja jo nime­tyistä ehdok­kaista löytyy osoit­teesta
http://localhost:5000/eurovaalit/ehdokkaat/

Lue myös Verk­ko­uu­tis­ten artik­keli aiheesta:

http://www.verkkouutiset.fi/arkisto/politiikka/143588.html

Lisä­tie­toja:

Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447