Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puolue­val­tuusto valitsi puolue­hal­li­tuk­sen vuodelle 2018

Puolue­val­tuusto valitsi puolue­hal­li­tuk­sen vuodelle 2018

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto kokoon­tui lauan­taina 20.1. pitä­mään vaali­ko­kousta Helsin­kiin. Vaali­ko­kouk­sessa valit­tiin puolue­hal­li­tus vuodelle 2018.

Puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo piti kokouk­sen yhtey­dessä puheen Narink­ka­to­rilla, puheen voi katsoa täältä: https://www.facebook.com/kokoomus/videos/10154981547922102/

Puolu­een puheen­joh­ta­jisto jatkaa samalla kokoon­pa­nolla.

Puolue­hal­li­tuk­sen valittiin(varsinainen/varajäsen):

Helsinki: Maarit Vierunen/​Risto Rautava

Häme: Juha Rostedt/​Jaana Lähteen­korva

Kaak­kois-Suomi: Marika Kirjavainen/​Helena Puolakka

Kainuu: Eero Suutari/​Jaakko Kyllö­nen

Keski-Suomi: Lotta Ahola/​Juha Suon­perä

Lappi: Heikki Autto/​Sara Tuisku

Pirkan­maa: Leena Kostiainen/​Jari Anders­son

Pohjan­maa: Jussi Taittonen/​Kai Pönti­nen

Pohjois-Pohjan­maa: Tomi Kaismo/​Pekka Simo­nen

Sata­kunta: Satu Hatanpää/​Kari Kähkö­nen

Savo-Karjala: Pekka Leskinen/​Aulikki Sihvo­nen

Uusi­maa: Jussi Koskinen/​Juha Salo

Varsi­nais-Suomi: Juha Vanhanen/​Sanna Lund­ström

Kokoo­muk­sen Nais­ten Liitto: Sofia Vikman/​Larissa Armi­nen

Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liitto: Henrik Vuornos/​Enni Ikonen

Kokoo­muk­sen Opis­ke­li­ja­liitto: Janika Takatalo/​Juuso Manko­nen

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kokoo­muk­sen EU-vaalioh­jelma 2024

Missä EU, siellä mahdol­li­suus. Vahva Euroo­pan unioni tarkoit­taa vahvem­paa itse­näistä Suomea Jäse­nyys EU:ssa vahvis­taa Suomen vakautta, turvaa ja hyvin­voin­tia. Kansa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

Skip to content