• FI
 • SV
 • MENU
  Puolue­val­tuusto valitsi puolue­hal­li­tuk­sen vuodelle 2018
  Twiittaa

  Puolue­val­tuusto valitsi puolue­hal­li­tuk­sen vuodelle 2018

  Julkaistu: 20.01.2018 Julkaisut

  Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto kokoon­tui lauan­taina 20.1. pitä­mään vaali­ko­kousta Helsin­kiin. Vaali­ko­kouk­sessa valit­tiin puolue­hal­li­tus vuodelle 2018.

  Puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo piti kokouk­sen yhtey­dessä puheen Narink­ka­to­rilla, puheen voi katsoa täältä: https://www.facebook.com/kokoomus/videos/10154981547922102/

  Puolu­een puheen­joh­ta­jisto jatkaa samalla kokoon­pa­nolla.

  Puolue­hal­li­tuk­sen valittiin(varsinainen/varajäsen):

  Helsinki: Maarit Vierunen/​Risto Rautava

  Häme: Juha Rostedt/​Jaana Lähteen­korva

  Kaak­kois-Suomi: Marika Kirjavainen/​Helena Puolakka

  Kainuu: Eero Suutari/​Jaakko Kyllö­nen

  Keski-Suomi: Lotta Ahola/​Juha Suon­perä

  Lappi: Heikki Autto/​Sara Tuisku

  Pirkan­maa: Leena Kostiainen/​Jari Anders­son

  Pohjan­maa: Jussi Taittonen/​Kai Pönti­nen

  Pohjois-Pohjan­maa: Tomi Kaismo/​Pekka Simo­nen

  Sata­kunta: Satu Hatanpää/​Kari Kähkö­nen

  Savo-Karjala: Pekka Leskinen/​Aulikki Sihvo­nen

  Uusi­maa: Jussi Koskinen/​Juha Salo

  Varsi­nais-Suomi: Juha Vanhanen/​Sanna Lund­ström

  Kokoo­muk­sen Nais­ten Liitto: Sofia Vikman/​Larissa Armi­nen

  Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liitto: Henrik Vuornos/​Enni Ikonen

  Kokoo­muk­sen Opis­ke­li­ja­liitto: Janika Takatalo/​Juuso Manko­nen