Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

kunnallisvaalit

5.10.2008

Orpo: SDP:n ja Keskus­tan kanna­tus valuu Soinille

Ylen Talous­tut­ki­muk­sella teet­tä­män puoluei­den kanna­tus­mit­tauk­sen mukaan Sdp:n ja Keskus­tan kanna­tuk­set ovat kään­ty­neet laskuun. Kokoo­mus on kyse­lyn mukaan maan suurin puolue 22,1 prosen­tin kanna­tuk­sella.

4.10.2008

Jyri Häkä­mies: Kuntien palve­lui­den kehit­tä­mi­sessä dema­reilla kahdet kortit

Puolus­tus­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies huomioi SDP:n syyl­lis­tä­vän ja leimaa­van yksi­tyistä palve­lu­tuo­tan­toa erit­täin hata­rin perus­tein sekä oman käytän­nön kunta­po­li­tiik­kansa vastai­sesti.

29.9.2008

Suoma­lai­silla vapaus valita kotinsa

Viime aikoina käyty keskus­telu kaavoi­tuk­sen ilmasto- ja ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sista on ollut kovin omituista. Vastak­kai­na­set­te­lua ?puutar­ha­kau­pun­git vastaan beto­ni­lä­hiöt? ei ole olemassa. Sellai­nen väite ei ole tästä maail­masta ja on siten pelk­kää mieli­ku­villa kikkai­lua.

27.9.2008

Kokoo­mus julkisti kunnal­lis­vaa­lioh­jel­mansa ja teki henki­lö­va­lin­toja

Kokoo­muk­sen kunnal­lis­vaa­lioh­jelma julkis­tet­tiin Helsin­gissä 27.9. järjes­te­tyn puolue­val­tuus­ton syys­ko­kouk­sen yhtey­dessä. Puolue­sih­tee­riksi valit­tiin Taru Tuju­nen.

23.9.2008

Kokoo­mus kasvatti kunnal­lis­vaa­lien ehdo­kas­mää­räänsä

Kokoo­muk­sen ehdo­kas­määrä kasvoi lähes 20 prosent­tia suhteessa vuoden 2004 vaalien ehdo­kas­a­set­te­luun.

22.9.2008

Toivo­tal­koot ja Vies­ti­vahti

Tietoa Kokoo­muk­sen kunnal­lis­vaa­li­työstä löydät Toivo­tal­koot-sivuilta! Uutta vies­tin­tä­tek­no­lo­giaa tulossa Kokoo­mus-sivuille.

Skip to content