• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­mus julkisti kunnal­lis­vaa­lioh­jel­mansa ja teki henki­lö­va­lin­toja
  Twiittaa

  Kokoo­mus julkisti kunnal­lis­vaa­lioh­jel­mansa ja teki henki­lö­va­lin­toja

  Julkaistu: 27.09.2008 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä jatkaa kasva­tus­tie­tei­den mais­teri Taru Tuju­nen. Puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin Minna Arve Turusta ja Sari Rautio Hämeen­lin­nasta. Puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja, espoo­lai­nen Jukka Mäkelä, valit­tiin tehtä­väänsä jo kesä­kuussa Tampe­reen puolue­ko­kouk­sessa.

  Kokoo­muk­sen kunnal­lis­vaa­lioh­jelma 2008
  (selai­mella avau­tuva versio, jossa sivut kään­ty­vät alapal­kista löyty­vien nuoli­näp­päi­mien avulla.)

  Ohjelma on ladat­ta­vissa myös pdf-versiona. (16 mega­ta­vua)


  Kuvat