Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus julkisti kunnal­lis­vaa­lioh­jel­mansa ja teki henki­lö­va­lin­toja

Kokoo­mus julkisti kunnal­lis­vaa­lioh­jel­mansa ja teki henki­lö­va­lin­toja

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä jatkaa kasva­tus­tie­tei­den mais­teri Taru Tuju­nen. Puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin Minna Arve Turusta ja Sari Rautio Hämeen­lin­nasta. Puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja, espoo­lai­nen Jukka Mäkelä, valit­tiin tehtä­väänsä jo kesä­kuussa Tampe­reen puolue­ko­kouk­sessa.

Kokoo­muk­sen kunnal­lis­vaa­lioh­jelma 2008
(selai­mella avau­tuva versio, jossa sivut kään­ty­vät alapal­kista löyty­vien nuoli­näp­päi­mien avulla.)

Ohjelma on ladat­ta­vissa myös pdf-versiona. (16 mega­ta­vua)


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

5.6.2024

Lasten ja nuor­ten tera­pia­ta­kuu etenee – aikuis­ten tärkein tehtävä on silti ehkäistä ongel­mia joka päivä

Toissa päivänä istuimme alue­val­tuus­ton kanssa lähes kahdek­san tuntia. Hyvin­voin­tia­lu­een asiat­kin olivat paina­via. Talou­den sijaan teen noston lasten ja nuor­ten mielen­ter­vey­destä,

Skip to content