Kokoomus julkisti kunnal­lis­vaa­lioh­jel­mansa ja teki henki­lö­va­lintoja – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus julkisti kunnal­lis­vaa­lioh­jel­mansa ja teki henki­lö­va­lintoja

Kokoomus julkisti kunnal­lis­vaa­lioh­jel­mansa ja teki henki­lö­va­lintoja

Julkaistu: 27.09.2008 Uncategorized

Kokoo­muksen puolue­sih­teerinä jatkaa kasva­tus­tie­teiden maisteri Taru Tujunen. Puolue­val­tuuston varapu­heen­joh­ta­jiksi valittiin Minna Arve Turusta ja Sari Rautio Hämeen­lin­nasta. Puolue­val­tuuston puheen­johtaja, espoo­lainen Jukka Mäkelä, valittiin tehtä­väänsä jo kesäkuussa Tampereen puolue­ko­kouk­sessa.

Kokoo­muksen kunnal­lis­vaa­lioh­jelma 2008
(selai­mella avautuva versio, jossa sivut kääntyvät alapal­kista löytyvien nuoli­näp­päimien avulla.)

Ohjelma on ladat­ta­vissa myös pdf-versiona. (16 megatavua)


Kuvat


Kokoomus.fi