Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus julkisti kunnal­lis­vaa­lioh­jel­mansa ja teki henki­lö­va­lin­toja

Kokoo­mus julkisti kunnal­lis­vaa­lioh­jel­mansa ja teki henki­lö­va­lin­toja

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä jatkaa kasva­tus­tie­tei­den mais­teri Taru Tuju­nen. Puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin Minna Arve Turusta ja Sari Rautio Hämeen­lin­nasta. Puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja, espoo­lai­nen Jukka Mäkelä, valit­tiin tehtä­väänsä jo kesä­kuussa Tampe­reen puolue­ko­kouk­sessa.

Kokoo­muk­sen kunnal­lis­vaa­lioh­jelma 2008
(selai­mella avau­tuva versio, jossa sivut kään­ty­vät alapal­kista löyty­vien nuoli­näp­päi­mien avulla.)

Ohjelma on ladat­ta­vissa myös pdf-versiona. (16 mega­ta­vua)


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

6.9.2023

Matias Mart­ti­nen: Suomen halli­tus ei hyväksy syrjin­tää tai rasis­mia

Halli­tuk­sen tiedon­anto yhden­ver­tai­suu­den, tasa-arvon ja syrji­mät­tö­myy­den edis­tä­mi­sestä tart­tuu vaka­vaan aihee­seen. Rasismi ei ole Suomessa uusi ilmiö, mutta se on vali­tet­ta­vasti yhä todel­li­suutta liian monelle Suomessa asuvalle.

Skip to content