Kokoomus kasvatti kunnal­lis­vaalien ehdokas­mää­räänsä – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus kasvatti kunnal­lis­vaalien ehdokas­mää­räänsä

Kokoomus kasvatti kunnal­lis­vaalien ehdokas­mää­räänsä

Julkaistu: 23.09.2008 Uncategorized

Kokoomus asettaa lokakuun 2008 kunnal­lis­vaa­leihin 7628 ehdokasta ympäri Suomen. Vuonna 2004 puolue asetti yhteensä 7 578 ehdokasta, joten ehdokas­määrä kasvoi 50 ehdok­kaalla ja suhteel­li­sesti lähes 20 prosen­tilla.

Kasvu­pro­sen­tissa on otettu huomioon se, että vuoden 2004 vaaleissa ehdok­kaiden teoreet­tinen maksi­mi­määrä (täydet listat kaikkialla) oli huomat­ta­vasti suurempi (17 868 ehdokasta) kuin vuoden 2008 vaaleissa (15 579 ehdokasta) lukui­sista kunta­lii­tok­sista johtuen.

Alueel­li­sesti Kokoo­muksen ehdokas­määrät kasvoivat suhteel­li­sesti erittäin voimak­kaasti mm. Keski-Suomessa (+47%), Kymen­laak­sossa (+25%), Varsinais-Suomessa (+30%), Etelä-Karja­lassa (+25%), Pirkan­maalla (+23%) ja Pohjois-Pohjan­maalla (+21%).

Kokoomus asettaa täydet listat ehdok­kaita mm. Helsin­gissä, Espoossa, Tampe­reella, Vantaalla, Turussa, Oulussa, Jyväs­ky­lässä, Lahdessa, Kouvo­lassa, Kuopiossa, Porissa, Hämeen­lin­nassa , Salossa, Joensuussa, Vaasassa, Tuusu­lassa, Seinä­joella, Naanta­lissa, Ruskossa, Kurikassa, Lapualla, Kauha­joella, Kauha­valla, Akaassa, Kanga­salla, Lempää­lässä, Luvialla, Joutsassa, Padas­joella ja Kinnu­lassa.

Vuoden 2004 vaaleihin verrattuna Kokoo­musta on nyt mahdol­lista äänestää Liljen­da­lissa, Rauta­vaa­rassa, Lesti­jär­vellä, Oravai­sissa, Yli-Iissä, Merijär­vellä, Vihan­nissa ja Siika­latvan kunnassa.

Kokoo­muksen ehdok­kaasta yli 41% on naisia. Nuoria, alle 30-vuotiaita ehdok­kaita on n. 11%. Kokoomus on myös asetta­massa huomat­ta­vasti enemmän maahan­muut­ta­ja­taus­taisia ehdok­kaita kuin vuoden 2004 vaaleissa.

Kokoo­muksen minis­te­reistä ehdok­kaina ovat Jyrki Katainen (Siilin­järvi), Jyri Häkämies (Kotka), Sari Sarkomaa (Helsinki), Jan Vapaa­vuori (Helsinki), Anne Holmlund (Ulvila), Paula Risikko (Seinäjoki) ja Suvi Lindén (Oulu). Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän 51 jäsenestä 42 on ehdok­kaana.

Lisätietoja:

Jenni Haukio
Viestin­tä­pääl­likkö
0207 488 536


Kuvat


Kokoomus.fi