Suoma­lai­silla vapaus valita kotinsa – kokoomus.fi
MENU
Suoma­lai­silla vapaus valita kotinsa

Suoma­lai­silla vapaus valita kotinsa

Julkaistu: 29.09.2008 Uncategorized

Kokoomus kannattaa ihmisten vapautta valita kotinsa itse. Kanna­tamme yhtälailla järki­vihreää asunto- ja liiken­ne­po­li­tiikkaa, jossa asumisen ja liikku­misen energia- ja ilmas­to­vai­ku­tukset ovat mahdol­li­simman pienet. Ne eivät ole vastak­kaisia asioita, vaan molemmat voivat toteutua yhdessä. Ensim­mäinen on vain ihmisen omaa vapautta ja toinen yhteis­kunnan vastuulla.

Kokoo­mus­laisen kaavoitus-, asunto- ja ilmas­to­po­li­tiikan voi kiteyttää kolmeen teesiin:

1) Kokoo­mus­laisuus on vapautta valita elämän­tyy­linsä, myös asuin­paikan suhteen. Minä en halua tunkea ihmisiä vasten tahtoa kerros­ta­loihin enkä myöskään kauas keskus­toista. Jokainen ihminen ja perhe saa valita asuin­paik­kansa itse.

2) Tarvit­semme kaiken­laista asumista. Haja-asutusa­lu­eella voi asua miten haluaa. Kaupun­keihin ja kuntiin tarvit­semme viihtyi­sästi kaavoi­tettuja omako­ti­taloja, rivitaloja ja kerros­taloja, joiden lähis­töltä palvelut ja joukko­lii­kenne löytyvät.

3) Kaavoi­tuksen pitää ehdot­to­masti olla energiaa säästävää ja ekolo­gista. Kaavoi­tetaan erilaisia asumis­muotoja eheästi fiksujen joukko­lii­ken­neyh­teyksien varteen. Eheä ei tarkoita ahdasta. Tiivis ja ekolo­ginen voi olla myös viihtyisää.

Siis: jokainen suoma­lainen valitkoon itse oman kotinsa ilman korkean tahon neuvoja. Siitä tosin on pidettävä kiinni, että yhdys­kun­ta­ra­kenne kokonai­suu­dessaan on eheä ja ekolo­ginen.


Kokoomus.fi