Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Jyri Häkä­mies: Kuntien palve­lui­den kehit­tä­mi­sessä dema­reilla kahdet kortit

Jyri Häkä­mies: Kuntien palve­lui­den kehit­tä­mi­sessä dema­reilla kahdet kortit

Julkaistu:

Puolus­tus­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies kunnal­lis­vaa­li­kier­tu­eella Hämeessä 4.10:

SDP julis­taa Jutta Urpi­lai­sen johdolla julkis­ten palve­lu­jen parem­muu­desta. Yksi­tyis­ten tuot­ta­mat yhtei­sillä vero­va­roilla makse­tut palve­lut on vasem­mis­ton toimesta aiheetta leimattu lähtö­koh­tai­sesti huonom­maksi ratkai­suksi kuin kunnan itsensä tuot­ta­mat. Vasem­misto syyl­lis­tää yksi­tyi­set palve­lun­tuot­ta­jat väit­tä­mällä mm että laatu­kont­rol­lia ei ole.

Kunta­lai­selle on tärkeintä laaduk­kaat, edul­li­set ja asia­kas­läh­töi­sem­mät palve­lut. Usein palaute asiak­kaalta kuuluu ja otetaan huomioon nopeam­min yksi­tyi­sen anta­massa palve­lussa, jossa yrit­täjä itse kohtaa asiak­kaansa päivit­täin. Kunnan palve­lui­den tuot­ta­mi­sessa on perus­tel­tua hakea vertai­lua yksi­tyi­siltä palve­lun­tuot­ta­jilta niin palve­lu­ta­son kuin hinnan­kin suhteen.

Niis­sä­kin kunnissa, joissa dema­reilla on enem­mistö, on käytetty yrit­tä­jien tuot­ta­mia palve­luita menes­tyk­sek­käästi. Käytän­nössä hyväksi koetut toimet eivät siis vastaa unel­ma­teh­taan kort­ti­pak­kaa.


Lisä­tie­toja:

Erityi­sa­vus­taja Annukka Mickels­son, gsm 040 7370 006

 


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content