Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vaalit / Toivo­tal­koot ja Vies­ti­vahti

Toivo­tal­koot ja Vies­ti­vahti

Julkaistu:

Osoit­teesta www.toivotalkoot.fi löydät Kokoo­muk­sen kunnal­lis­vaa­li­si­vus­ton, terve­tu­loa tutus­tu­maan!

Kokoo­muk­sen 22.9. avatuilla uusilla koti­si­vuilla tullaan lähi­päi­vinä julkis­ta­maan koko­naan uuden­lai­nen vies­tin­tä­työ­kalu: Vies­ti­vahti. Lataa­malla help­po­käyt­töi­sen Vies­ti­vahti-sovel­luk­sen työpöy­däl­lesi saat reaa­lia­jassa uuti­sia ja tiedot­teita Kokoo­muk­selta.

Kun lataat Vies­ti­vah­din, sovel­lus näkyy työpöy­täsi alareu­nassa kuvak­keena. Kun Kokoo­mus lähet­tää Vies­ti­vah­tiin uuti­sen, työpöy­däl­lesi ponnah­taa ikkuna, josta voit lukea teksti- tai video­muo­toi­sen uuti­sen reaa­lia­jassa! Lisä­tie­toja näiltä sivuilta lähi­päi­vinä, seuraa uuti­so­sio­tamme!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

21.2.2024

Timo Heino­nen: Suomen viesti Natossa on selkeä: kannamme vastuumme ja tuotamme turval­li­suutta.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro valtio­neu­vos­ton selon­te­koon edus­kun­nalle Puolus­tus­voi­mien osal­lis­tu­mi­sesta Naton rauhan ajan yhtei­sen puolus­tuk­sen tehtä­viin vuonna 2024. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Me liityimme

21.2.2024

Pekka Toveri: Vank­ku­ma­ton ja horju­ma­ton tuki Ukrai­nalle on elinehto Euroo­pan turval­li­suu­delle

Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe ajan­koh­tais­kes­kus­te­lussa Ukrai­nan tilan­teesta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Arvoisa puhe­mies,  Slava Ukraini. Kunnia Ukrai­nalle.  728 päivää sitten Venäjä käyn­nisti hyök­käys­so­dan

20.2.2024

Saara-Sofia Sirén: Työmark­ki­na­uu­dis­tuk­sia ei tehdä ketään vastaan, vaan Suomen puolesta.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen aiheut­ta­masta työmark­ki­na­kaa­ok­sesta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa työmark­ki­na­jär­jes­töillä on tärkeä rooli työeh­to­so­pi­mus­ten neuvot­te­li­joina. TES-neuvot­­te­­luissa työn­te­ki­jöille pyri­tään

Skip to content