MENU
Toivo­tal­koot ja Vies­ti­vahti

Toivo­tal­koot ja Vies­ti­vahti

Julkaistu: 22.09.2008 Uncategorized

Osoit­teesta www.toivotalkoot.fi löydät Kokoo­muk­sen kunnal­lis­vaa­li­si­vus­ton, terve­tu­loa tutus­tu­maan!

Kokoo­muk­sen 22.9. avatuilla uusilla koti­si­vuilla tullaan lähi­päi­vinä julkis­ta­maan koko­naan uuden­lai­nen vies­tin­tä­työ­kalu: Vies­ti­vahti. Lataa­malla help­po­käyt­töi­sen Vies­ti­vahti-sovel­luk­sen työpöy­däl­lesi saat reaa­lia­jassa uuti­sia ja tiedot­teita Kokoo­muk­selta.

Kun lataat Vies­ti­vah­din, sovel­lus näkyy työpöy­täsi alareu­nassa kuvak­keena. Kun Kokoo­mus lähet­tää Vies­ti­vah­tiin uuti­sen, työpöy­däl­lesi ponnah­taa ikkuna, josta voit lukea teksti- tai video­muo­toi­sen uuti­sen reaa­lia­jassa! Lisä­tie­toja näiltä sivuilta lähi­päi­vinä, seuraa uuti­so­sio­tamme!