Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vaalit / Toivo­tal­koot ja Vies­ti­vahti

Toivo­tal­koot ja Vies­ti­vahti

Julkaistu:

Osoit­teesta www.toivotalkoot.fi löydät Kokoo­muk­sen kunnal­lis­vaa­li­si­vus­ton, terve­tu­loa tutus­tu­maan!

Kokoo­muk­sen 22.9. avatuilla uusilla koti­si­vuilla tullaan lähi­päi­vinä julkis­ta­maan koko­naan uuden­lai­nen vies­tin­tä­työ­kalu: Vies­ti­vahti. Lataa­malla help­po­käyt­töi­sen Vies­ti­vahti-sovel­luk­sen työpöy­däl­lesi saat reaa­lia­jassa uuti­sia ja tiedot­teita Kokoo­muk­selta.

Kun lataat Vies­ti­vah­din, sovel­lus näkyy työpöy­täsi alareu­nassa kuvak­keena. Kun Kokoo­mus lähet­tää Vies­ti­vah­tiin uuti­sen, työpöy­däl­lesi ponnah­taa ikkuna, josta voit lukea teksti- tai video­muo­toi­sen uuti­sen reaa­lia­jassa! Lisä­tie­toja näiltä sivuilta lähi­päi­vinä, seuraa uuti­so­sio­tamme!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.7.2024

Kokoo­muk­sen mepit tärkei­siin tehtä­viin euro­par­la­men­tissa

Kokoo­muk­sen mepit saivat merkit­tä­viä vastuu­teh­tä­viä. Kuvassa vasem­malta Henna Virk­ku­nen, Pekka Toveri, Mika Aaltola ja Aura Salla. Kokoo­muk­sen kesä­kuussa vali­tut neljä

17.7.2024

Puolue­ko­kouk­sen 2024 hyväk­sy­miä aloit­teita

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous järjes­tet­tiin Tampe­reella 14.-16.6.2024. Tässä koot­tuna joita­kin kiin­nos­ta­via nostoja hyväk­sy­tyistä aloit­teista. Lisäksi lopussa muutama poiminta puolue­ko­kouk­sen hyväk­sy­mistä lausu­mista. Lasten­suo­je­lua

15.7.2024

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­ti­jaa

EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­tija työs­ken­te­lee edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa. Edel­ly­tämme valit­ta­valta henki­löltä kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, poli­tii­kan koke­musta, kykyä paneu­tua nopeasti eri asioi­hin, hyvää

Skip to content