Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Kokoomus / Sivu 2

Kokoomus

4.10.2014

Puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi Joonas Grön­lund ja Elina Junnila

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi on valittu lappeen­ran­ta­lai­nen Joonas Grön­lund ja rauma­lai­nen Elina Junnila. Grön­lund on toimi­nut puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jana kaksi­vuo­ti­sen edel­lis­kau­den ajan,

4.10.2014

Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­riksi Minna Arve

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi lauan­taina puolu­een uudeksi puolue­sih­tee­riksi seuraa­valle kaksi­vuo­tis­kau­delle Minna Arven. Arve, 39, aloit­taa puolue­sih­tee­rinä välit­tö­mästi. Turku­lai­nen Arve on Kokoo­muk­sen

9.11.2012

Katai­nen: Kokoo­mus haluaa tuoda vakautta vaikeina aikoina

?Kokoo­mus haluaa tuoda vakautta näinä vaikeina aikoina, ei vauh­tia ja vaaral­li­sia tilan­teita. Kun katsoo meidän minis­te­ri­kaar­tia, jokai­nen on omalla paikal­laan?,

24.5.2011

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: Valtion­ta­kaus Portu­ga­lin lainoi­tusta varten

Valtio­neu­vos­ton tiedon­anto Portu­ga­lille annet­ta­vaa lainoi­tusta varten Euroo­pan rahoi­tus­va­kaus­vä­li­neen varain­han­kin­nalle myön­net­tä­västä valtion­ta­kauk­sesta Valtio­neu­vos­ton tiedon­anto VNT 1/​​2011 vp 24.5.2011 kello 12 Kokoo­muk­sen

11.6.2010

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous alkaa tänään 11.6!

Vihreän sävyjä - Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous alkaa perjan­taina 11.6. klo 14.00 Jyväs­ky­lässä.

2.6.2010

Kokoo­muk­sen jäsen­tyy­ty­väi­syys­ky­sely käyn­nissä - osal­lis­tut­han!

Kokoo­muk­sen jäse­nille suun­nattu jäsen­tyy­ty­väi­syys­ky­sely on käyn­nis­ty­nyt ja vastausai­kaa on 13.6. saakka. Osal­listu ja vaikuta puolu­een sekä sen piirien ja jäsen­liit­to­jen toimin­nan kehit­tä­mi­seen.

5.12.2008

Kansal­li­nen Kokoo­mus täytti 90 vuotta

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp on perus­tettu 9.12.1918. Kuluva vuosi 2008 on puolu­een 90-vuotis­juh­la­vuosi, joka huipen­tui juhla­ti­lai­suuk­siin.

Skip to content