Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­riksi Minna Arve

Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­riksi Minna Arve

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi lauan­taina puolu­een uudeksi puolue­sih­tee­riksi seuraa­valle kaksi­vuo­tis­kau­delle Minna Arven. Arve, 39, aloit­taa puolue­sih­tee­rinä välit­tö­mästi.

Turku­lai­nen Arve on Kokoo­muk­sen pitkä­ai­kai­nen jäsen. Ennen puolue­sih­tee­rin tehtä­vää hän on toimi­nut muun muassa Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jana, Kokoo­muk­sen Turun valtuus­to­ryh­män puheen­joh­ta­jana sekä Varsi­nais-Suomen Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­ta­jana.

Koulu­tuk­sel­taan Arve on kaup­pa­tie­tei­den mais­teri sekä sairaan­hoi­taja. Puolue­sih­tee­riksi Arve siir­tyy Turun kaupun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jan päätoi­mi­selta paikalta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content