Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­riksi Minna Arve

Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­riksi Minna Arve

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi lauan­taina puolu­een uudeksi puolue­sih­tee­riksi seuraa­valle kaksi­vuo­tis­kau­delle Minna Arven. Arve, 39, aloit­taa puolue­sih­tee­rinä välit­tö­mästi.

Turku­lai­nen Arve on Kokoo­muk­sen pitkä­ai­kai­nen jäsen. Ennen puolue­sih­tee­rin tehtä­vää hän on toimi­nut muun muassa Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jana, Kokoo­muk­sen Turun valtuus­to­ryh­män puheen­joh­ta­jana sekä Varsi­nais-Suomen Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­ta­jana.

Koulu­tuk­sel­taan Arve on kaup­pa­tie­tei­den mais­teri sekä sairaan­hoi­taja. Puolue­sih­tee­riksi Arve siir­tyy Turun kaupun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jan päätoi­mi­selta paikalta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content