Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi Joonas Grön­lund ja Elina Junnila

Puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi Joonas Grön­lund ja Elina Junnila

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi on valittu lappeen­ran­ta­lai­nen Joonas Grön­lund ja rauma­lai­nen Elina Junnila. Grön­lund on toimi­nut puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jana kaksi­vuo­ti­sen edel­lis­kau­den ajan, Junnila valit­tiin vara­pu­heen­joh­ta­jan tehtä­vään nyt ensim­mäistä kertaa.

Puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja, oulu­lai­nen Mari-Leena Talvi­tie valit­tiin tehtä­väänsä jo puolue­ko­kouk­sessa Lahdessa kesä­kuussa.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content