Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen vaali­si­vut avau­tui­vat

Kokoo­muk­sen vaali­si­vut avau­tui­vat

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vaali­si­vut avau­tui­vat tänään osoit­teessa kokoomus.fi/vaalit. Sivuilta löyty­vät helposti kaikki edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaamme. Omaa ehdo­kas­taan voi etsiä joko vaali­pii­rin tai nimen avulla.

Vaali­si­vulla on luet­ta­vissa Kokoo­muk­sen valin­nat eli viisi keskeistä tavoi­tetta Suomen suun­nan kään­tä­mi­seksi. Sieltä löytyy myös Kokoo­muk­sen ehdo­tus stra­te­gi­seksi halli­tus­oh­jel­maksi sekä vaali­ke­vään tapah­tu­mat. Sivu­jen sisäl­töä täyden­ne­tään pitkin kevättä.

Terve­tu­loa osoit­tee­seen kokoomus.fi/vaalit seuraa­maan, miten Kokoo­mus kulkee kohti vaaleja!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content