Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen vaali­si­vut avau­tui­vat

Kokoo­muk­sen vaali­si­vut avau­tui­vat

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vaali­si­vut avau­tui­vat tänään osoit­teessa kokoomus.fi/vaalit. Sivuilta löyty­vät helposti kaikki edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaamme. Omaa ehdo­kas­taan voi etsiä joko vaali­pii­rin tai nimen avulla.

Vaali­si­vulla on luet­ta­vissa Kokoo­muk­sen valin­nat eli viisi keskeistä tavoi­tetta Suomen suun­nan kään­tä­mi­seksi. Sieltä löytyy myös Kokoo­muk­sen ehdo­tus stra­te­gi­seksi halli­tus­oh­jel­maksi sekä vaali­ke­vään tapah­tu­mat. Sivu­jen sisäl­töä täyden­ne­tään pitkin kevättä.

Terve­tu­loa osoit­tee­seen kokoomus.fi/vaalit seuraa­maan, miten Kokoo­mus kulkee kohti vaaleja!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content