Kokoo­muksen vaali­sivut avautuivat – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen vaali­sivut avautuivat

Kokoo­muksen vaali­sivut avautuivat

Julkaistu: 04.03.2015 Uncategorized

Kokoo­muksen vaali­sivut avautuivat tänään osoit­teessa kokoomus.fi/vaalit. Sivuilta löytyvät helposti kaikki eduskun­ta­vaa­lieh­dok­kaamme. Omaa ehdokastaan voi etsiä joko vaali­piirin tai nimen avulla.

Vaali­si­vulla on luetta­vissa Kokoo­muksen valinnat eli viisi keskeistä tavoi­tetta Suomen suunnan kääntä­mi­seksi. Sieltä löytyy myös Kokoo­muksen ehdotus strate­gi­seksi halli­tus­oh­jel­maksi sekä vaali­kevään tapah­tumat. Sivujen sisältöä täyden­netään pitkin kevättä.

Terve­tuloa osoit­teeseen kokoomus.fi/vaalit seuraamaan, miten Kokoomus kulkee kohti vaaleja!


Kokoomus.fi