Kansal­linen Kokoomus täytti 90 vuotta – kokoomus.fi
MENU
Kansal­linen Kokoomus täytti 90 vuotta

Kansal­linen Kokoomus täytti 90 vuotta

Julkaistu: 05.12.2008 Uncategorized

Kokoo­muksen 90-vuotis­juh­la­ta­pah­tumat perjan­taina 5.12:

KLO 9.00 SEPPELEIDEN LASKU EDESMENNEIDEN PUHEENJOHTAJIEN HAUDOILLE
Puolue­sih­teeri Taru Tujunen ja puolue­val­tuuston pj. Jukka Mäkelä puolue­johdon edustajina laskivat Hieta­niemen hautaus­maalla seppeleet edesmen­neiden puheen­joh­tajien haudoille.

Seppeleet laskettiin Hugo Suolahden, E.N. Setälän, Paavo Virkkusen, J.K. Paasi­kiven, Edwin Linko­miehen, Arvo Salmisen ja Juha Rihtniemen haudoille. Muualla Suomessa piiri­jär­jes­töjen edustajat laskivat seppeleet Antti Tulen­heimon (Kangasala), Kyösti Haatajan (Oulu), Pekka Pennasen (Kesälahti), K.F. Lehtosen (Kajaani) ja Jussi Saukkosen (Honka­nummi) haudoille.


KLO 11.00 PUOLUEHALLITUKSEN JUHLAKOKOUS SUOMALAISELLA KLUBILLA HELSINGISSÄ

Kokouk­sessa otettiin käyttöön puolueen uusi lippu. Kokoo­muksen edellinen, nyt arkistoon siirtyvä lippu on vihitty puolueen 30-vuotis­juh­lassa joulu­kuussa 1948. Lisäksi kokouk­sessa julkis­tettiin Kokoo­mus­bio­grafia sekä kuultiin puheen­johtaja, valtio­va­rain­mi­nisteri Jyrki Kataisen katsaus Kokoo­muksen nykytilaan.

KLO 17.00 EPP-ED-PJ. JOSEPH DAULIN JA KOKOOMUKSEN PUHEENJOHTAJA JYRKI KATAISEN TOIMITTAJATAPAAMINEN EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTOLLA HELSINGISSÄ

Euroopan parla­mentin suurimman ryhmän, keskus­ta­oi­keis­to­laisen EPP-ED:N pj. Joseph Daul’in ja Kokoo­muksen pj, valtio­va­rain­mi­nisteri Jyrki Kataisen toimit­ta­ta­paa­minen 5.12. klo 17-17.45 Euroopan parla­mentin Suomen tiedo­tus­toi­mis­tolla Euroop­pa­ta­lossa (Pohjoi­sesplanadi 31). Tulkkaus ranskasta suomeen ja suomesta ranskaan.
Illalla 5.12. Kaape­li­teh­taalla puolueen jäsenille tarkoi­tettu 90-vuotis­juh­la­gaala Helsingin Kaape­li­teh­taalla.

Lisätietoja:
Viestin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447
Puolue­sih­teeri Taru Tujunen, gsm 050 3579 418
Lisää 90-vuotis­juh­lal­li­suuk­sista mm. Verkko­uu­tisten sivulla.

Kokoomus.fi