Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Kansal­li­nen Kokoo­mus täytti 90 vuotta

Kansal­li­nen Kokoo­mus täytti 90 vuotta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen 90-vuotis­juh­la­ta­pah­tu­mat perjan­taina 5.12:

KLO 9.00 SEPPELEIDEN LASKU EDESMENNEIDEN PUHEENJOHTAJIEN HAUDOILLE
Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen ja puolue­val­tuus­ton pj. Jukka Mäkelä puolue­joh­don edus­ta­jina laski­vat Hieta­nie­men hautaus­maalla seppe­leet edes­men­nei­den puheen­joh­ta­jien haudoille.

Seppe­leet lasket­tiin Hugo Suolah­den, E.N. Setä­län, Paavo Virk­kusen, J.K. Paasi­ki­ven, Edwin Linko­mie­hen, Arvo Salmi­sen ja Juha Riht­nie­men haudoille. Muualla Suomessa piiri­jär­jes­tö­jen edus­ta­jat laski­vat seppe­leet Antti Tulen­hei­mon (Kanga­sala), Kyösti Haata­jan (Oulu), Pekka Penna­sen (Kesä­lahti), K.F. Lehto­sen (Kajaani) ja Jussi Sauk­ko­sen (Honka­nummi) haudoille.


KLO 11.00 PUOLUEHALLITUKSEN JUHLAKOKOUS SUOMALAISELLA KLUBILLA HELSINGISSÄ

Kokouk­sessa otet­tiin käyt­töön puolu­een uusi lippu. Kokoo­muk­sen edel­li­nen, nyt arkis­toon siir­tyvä lippu on vihitty puolu­een 30-vuotis­juh­lassa joulu­kuussa 1948. Lisäksi kokouk­sessa julkis­tet­tiin Kokoo­mus­bio­gra­fia sekä kuul­tiin puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­sen katsaus Kokoo­muk­sen nyky­ti­laan.

KLO 17.00 EPP-ED-PJ. JOSEPH DAULIN JA KOKOOMUKSEN PUHEENJOHTAJA JYRKI KATAISEN TOIMITTAJATAPAAMINEN EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTOLLA HELSINGISSÄ

Euroo­pan parla­men­tin suurim­man ryhmän, keskus­ta­oi­keis­to­lai­sen EPP-ED:N pj. Joseph Daul’in ja Kokoo­muk­sen pj, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­sen toimit­ta­ta­paa­mi­nen 5.12. klo 17-17.45 Euroo­pan parla­men­tin Suomen tiedo­tus­toi­mis­tolla Euroop­pa­ta­lossa (Pohjoi­sespla­nadi 31). Tulk­kaus rans­kasta suomeen ja suomesta rans­kaan.
Illalla 5.12. Kaape­li­teh­taalla puolu­een jäse­nille tarkoi­tettu 90-vuotis­juh­la­gaala Helsin­gin Kaape­li­teh­taalla.

Lisä­tie­toja:
Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447
Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
Lisää 90-vuotis­juh­lal­li­suuk­sista mm. Verk­ko­uu­tis­ten sivulla.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content