Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Kansal­li­nen Kokoo­mus täytti 90 vuotta

Kansal­li­nen Kokoo­mus täytti 90 vuotta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen 90-vuotis­juh­la­ta­pah­tu­mat perjan­taina 5.12:

KLO 9.00 SEPPELEIDEN LASKU EDESMENNEIDEN PUHEENJOHTAJIEN HAUDOILLE
Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen ja puolue­val­tuus­ton pj. Jukka Mäkelä puolue­joh­don edus­ta­jina laski­vat Hieta­nie­men hautaus­maalla seppe­leet edes­men­nei­den puheen­joh­ta­jien haudoille.

Seppe­leet lasket­tiin Hugo Suolah­den, E.N. Setä­län, Paavo Virk­kusen, J.K. Paasi­ki­ven, Edwin Linko­mie­hen, Arvo Salmi­sen ja Juha Riht­nie­men haudoille. Muualla Suomessa piiri­jär­jes­tö­jen edus­ta­jat laski­vat seppe­leet Antti Tulen­hei­mon (Kanga­sala), Kyösti Haata­jan (Oulu), Pekka Penna­sen (Kesä­lahti), K.F. Lehto­sen (Kajaani) ja Jussi Sauk­ko­sen (Honka­nummi) haudoille.


KLO 11.00 PUOLUEHALLITUKSEN JUHLAKOKOUS SUOMALAISELLA KLUBILLA HELSINGISSÄ

Kokouk­sessa otet­tiin käyt­töön puolu­een uusi lippu. Kokoo­muk­sen edel­li­nen, nyt arkis­toon siir­tyvä lippu on vihitty puolu­een 30-vuotis­juh­lassa joulu­kuussa 1948. Lisäksi kokouk­sessa julkis­tet­tiin Kokoo­mus­bio­gra­fia sekä kuul­tiin puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­sen katsaus Kokoo­muk­sen nyky­ti­laan.

KLO 17.00 EPP-ED-PJ. JOSEPH DAULIN JA KOKOOMUKSEN PUHEENJOHTAJA JYRKI KATAISEN TOIMITTAJATAPAAMINEN EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTOLLA HELSINGISSÄ

Euroo­pan parla­men­tin suurim­man ryhmän, keskus­ta­oi­keis­to­lai­sen EPP-ED:N pj. Joseph Daul’in ja Kokoo­muk­sen pj, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­sen toimit­ta­ta­paa­mi­nen 5.12. klo 17-17.45 Euroo­pan parla­men­tin Suomen tiedo­tus­toi­mis­tolla Euroop­pa­ta­lossa (Pohjoi­sespla­nadi 31). Tulk­kaus rans­kasta suomeen ja suomesta rans­kaan.
Illalla 5.12. Kaape­li­teh­taalla puolu­een jäse­nille tarkoi­tettu 90-vuotis­juh­la­gaala Helsin­gin Kaape­li­teh­taalla.

Lisä­tie­toja:
Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447
Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
Lisää 90-vuotis­juh­lal­li­suuk­sista mm. Verk­ko­uu­tis­ten sivulla.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

21.2.2024

Timo Heino­nen: Suomen viesti Natossa on selkeä: kannamme vastuumme ja tuotamme turval­li­suutta.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro valtio­neu­vos­ton selon­te­koon edus­kun­nalle Puolus­tus­voi­mien osal­lis­tu­mi­sesta Naton rauhan ajan yhtei­sen puolus­tuk­sen tehtä­viin vuonna 2024. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Me liityimme

21.2.2024

Pekka Toveri: Vank­ku­ma­ton ja horju­ma­ton tuki Ukrai­nalle on elinehto Euroo­pan turval­li­suu­delle

Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe ajan­koh­tais­kes­kus­te­lussa Ukrai­nan tilan­teesta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Arvoisa puhe­mies,  Slava Ukraini. Kunnia Ukrai­nalle.  728 päivää sitten Venäjä käyn­nisti hyök­käys­so­dan

20.2.2024

Saara-Sofia Sirén: Työmark­ki­na­uu­dis­tuk­sia ei tehdä ketään vastaan, vaan Suomen puolesta.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen aiheut­ta­masta työmark­ki­na­kaa­ok­sesta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa työmark­ki­na­jär­jes­töillä on tärkeä rooli työeh­to­so­pi­mus­ten neuvot­te­li­joina. TES-neuvot­­te­­luissa työn­te­ki­jöille pyri­tään

Skip to content