Kansal­li­nen Kokoo­mus täytti 90 vuotta

Julkaistu: 05.12.2008

Kokoo­muk­sen 90-vuotis­juh­la­ta­pah­tu­mat perjan­taina 5.12:

KLO 9.00 SEPPELEIDEN LASKU EDESMENNEIDEN PUHEENJOHTAJIEN HAUDOILLE
Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen ja puolue­val­tuus­ton pj. Jukka Mäkelä puolue­joh­don edus­ta­jina laski­vat Hieta­nie­men hautaus­maalla seppe­leet edes­men­nei­den puheen­joh­ta­jien haudoille.

Seppe­leet lasket­tiin Hugo Suolah­den, E.N. Setä­län, Paavo Virk­kusen, J.K. Paasi­ki­ven, Edwin Linko­mie­hen, Arvo Salmi­sen ja Juha Riht­nie­men haudoille. Muualla Suomessa piiri­jär­jes­tö­jen edus­ta­jat laski­vat seppe­leet Antti Tulen­hei­mon (Kanga­sala), Kyösti Haata­jan (Oulu), Pekka Penna­sen (Kesä­lahti), K.F. Lehto­sen (Kajaani) ja Jussi Sauk­ko­sen (Honka­nummi) haudoille.


KLO 11.00 PUOLUEHALLITUKSEN JUHLAKOKOUS SUOMALAISELLA KLUBILLA HELSINGISSÄ

Kokouk­sessa otet­tiin käyt­töön puolu­een uusi lippu. Kokoo­muk­sen edel­li­nen, nyt arkis­toon siir­tyvä lippu on vihitty puolu­een 30-vuotis­juh­lassa joulu­kuussa 1948. Lisäksi kokouk­sessa julkis­tet­tiin Kokoo­mus­bio­gra­fia sekä kuul­tiin puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­sen katsaus Kokoo­muk­sen nyky­ti­laan.

KLO 17.00 EPP-ED-PJ. JOSEPH DAULIN JA KOKOOMUKSEN PUHEENJOHTAJA JYRKI KATAISEN TOIMITTAJATAPAAMINEN EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTOLLA HELSINGISSÄ

Euroo­pan parla­men­tin suurim­man ryhmän, keskus­ta­oi­keis­to­lai­sen EPP-ED:N pj. Joseph Daul’in ja Kokoo­muk­sen pj, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­sen toimit­ta­ta­paa­mi­nen 5.12. klo 17-17.45 Euroo­pan parla­men­tin Suomen tiedo­tus­toi­mis­tolla Euroop­pa­ta­lossa (Pohjoi­sespla­nadi 31). Tulk­kaus rans­kasta suomeen ja suomesta rans­kaan.
Illalla 5.12. Kaape­li­teh­taalla puolu­een jäse­nille tarkoi­tettu 90-vuotis­juh­la­gaala Helsin­gin Kaape­li­teh­taalla.

Lisä­tie­toja:
Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447
Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
Lisää 90-vuotis­juh­lal­li­suuk­sista mm. Verk­ko­uu­tis­ten sivulla.