Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / kehysriihi

kehysriihi

5.5.2021

Väli­ky­sy­mys halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hen teke­mät­tö­mistä päätök­sistä

Edus­kun­nalle Halli­tus lisäsi menoja miljar­deilla jo kautensa alussa. Halli­tuk­sen lupaus suku­pol­vien väli­sestä oikeu­den­mu­kai­suu­desta olisi edel­lyt­tä­nyt, että julkista taloutta olisi samalla

20.3.2021

Me selä­tämme koro­nan

Hyvät kokoo­mus­lai­set ja Face­­book-liven seuraa­jat, kulu­nut viikko on ollut tois­tai­seksi pahin mita­tuissa koro­na­tar­tun­noissa. Teho­hoi­don kapa­si­tee­tin täyt­ty­mi­nen lähes­tyy viime kevään vaikeim­pia

5.4.2016

Kokoo­muk­sen Talvi­tie: Halli­tus panos­taa pohjoi­sen elin­voi­maan, rahaa VT4:lle

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja, puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja Mari-Leena Talvi­tie hehkut­taa halli­tuk­sen 125 miljoo­nan euron satsausta Oulu-Kemi tieyh­tey­teen. ”VT4-inves­­toin­­nin kautta halli­tus panos­taa pohjoi­sen elin­voi­maan.

27.3.2013

Virk­ku­nen: Lisää työtä ja työpaik­koja

Viime viikon kehys­riihi oli Katai­sen halli­tuk­selta iso puris­tus, jonka tulok­seen voi olla tyyty­väi­nen. Julki­sen talou­den haas­tei­siin vasta­taan yrit­tä­jyy­teen kannus­ta­valla vero­uu­dis­tuk­sella.

24.3.2013

Katai­nen: Lisää työtä Suomeen

Halli­tus päätti tors­taina kehys­rii­hes­sään laajasta joukosta toimen­pi­teitä, joilla saamme lisää työtä Suomeen ja lisää työpaik­koja suoma­lai­sille. Vakau­tamme velka­ta­son vuoteen 2015

21.3.2013

Petteri Orpo: Erin­omaista, halli­tus!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen kehys­rii­hessä teke­miin päätök­siin. ?Vaikeassa paikassa halli­tus teki sen, mitä siltä odotet­tiin. Merkit­tä­viä

28.2.2013

Petteri Orpo: Sääty­ta­lolta selkeä toimek­sianto kehys­rii­heen

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo näkee halli­tuk­sen puoli­­väli-istun­­non päätök­set selkeänä toimek­sian­tona maalis­kuun 21. päivänä pidet­tä­vään kehys­rii­heen. ?Halli­tus sopi yhdessä askel­mer­keistä

Skip to content