Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

eduskuntavaalit

10.3.2015

Kokoo­mus asetti edus­kun­ta­vaa­lei­hin 214 ehdo­kasta

Kokoo­mus on aset­ta­nut edus­kun­ta­vaa­lei­hin 2015 ehdolle 214 ehdo­kasta. Kokoo­mus­lai­sia ehdok­kaita on jokai­sessa 12 Manner-Suomen vaali­pii­rissä. Varsi­­nais-Suomen vaali­pii­rissä Kokoo­mus ja Rkp

20.4.2011

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­leissa 17.4.2011 vali­tut kansan­edus­ta­jat

Kokoo­mus sai 17.4.2011 pide­tyissä edus­kun­ta­vaa­leissa 44 kansan­edus­ta­ja­paik­kaa ja 20,4 prosent­tia äänistä. Uusista kansan­edus­ta­jista 15 on naisia ja 29 miehiä.

18.4.2011

Kokoo­mus kiit­tää!

Kokoo­mus on ensim­mäistä kertaa Suomen histo­riassa edus­kun­ta­vaa­leissa maan suurin puolue. Sydä­mel­li­set kiitok­set kaikille äänes­tä­jil­lemme luot­ta­muk­ses­tanne!

15.4.2011

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­li­kam­panja huipen­tuu vaali­vii­kon­lop­puun

- PERUUTTAMALLA EI PÄÄSE ETEENPÄIN -ÄKKIRYHMÄT AAMULIIKENTEESSÄ, KATSO KUVAT! - KOKOOMUS KUUNTELEE -TILAISUUDET JA KAHVILA KORVAT - PUHEENJOHTAJA JYRKI KATAINEN

14.4.2011

Peruut­ta­malla ei pääse eteen­päin -äkki­ryh­mät - katso kuva­sa­toa!

Kokoo­muk­sen äkki­ryh­mät perjan­taina 15.4.2011 klo 7.00?9.00 eri puolilla Suomea!

11.4.2011

Ruot­sin päämi­nis­teri Rein­feldt Suomeen

Ruot­sin Mode­raat­tien puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Fredrik Rein­feldt vierai­lee Suomessa maanan­taina 11.4. Hän saapuu Helsin­kiin Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Jyrki Katai­sen kutsusta.

8.4.2011

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­li­kam­pan­jan TV-spotit ennä­tys­suo­sit­tuja YouTu­bessa: jo lähes 59 000 näyt­tö­ker­taa

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­li­kam­pan­jan TV-spotit ovat kerän­neet verkossa ennä­tys­mää­rän katso­jia. Spotit julkais­tiin puolu­een YouTube-kana­valla viime viikon perjan­taina ja niitä on katsottu tähän mennessä jo lähes 59 000 kertaa. Spotit alkoi­vat pyöriä myös tele­vi­sio­ka­na­villa sunnun­taina.

1.4.2011

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­li­kam­pan­jan TV-spotit julkaistu

Peruut­ta­malla ei pääse eteen­päin ? tavoit­teena Parem­min­voin­ti­val­tio,
jossa hyvä työ kannat­taa aina.

24.3.2011

Kokoo­mus kuun­te­lee myös ulko­suo­ma­lai­sia ? Katai­nen, Vapaa­vuori ja Anders Borg tapaa­vat suoma­lai­sia Tukhol­massa

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen matkus­taa ensi ma:na 28.3. Tukhol­maan tapaa­maan Ruot­sissa asuvia suoma­lai­sia. Matkan tavoit­teena on kuulla ulko­suo­ma­lais­ten näke­myk­siä maamme tule­vai­suu­den suun­nasta. Katai­nen tapaa
äänes­tä­jiä tukhol­ma­lai­sessa kahvi­lassa yhdessä Ruot­sin valtio­va­rain­mi­nis­te­rin Anders Borgin ja asun­to­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuo­ren kanssa.

20.3.2011

Opetus­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen reaa­liai­kai­sella kyse­ly­tun­nilla Face­boo­kissa tiis­taina 22.3. kello 17.45

Kokoo­mus järjes­tää 9.2.?1.4. minis­te­rien kyse­ly­tun­ti­kier­rok­sen puolu­een Face­book-sivulla. Jokai­nen kokoo­mus­mi­nis­teri osal­lis­tuu vuorol­laan yhteen reaa­liai­kai­seen, n. 45 minuu­tin kestoi­seen verk­ko­kes­kus­te­luun suoma­lais­ten kanssa. Opetus­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen on kyse­ly­tun­nilla tiis­taina 22.3. Kello 17.45.

Skip to content