Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

eduskuntavaalit

13.3.2011

Katai­sen mukaan edessä monessa mielessä linja­vaa­lit: Onko Suomi kansain­vä­li­nen ja avoin vai eris­täy­tyvä puskis­ta­huu­te­lija?

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­sen mielestä tule­vat edus­kun­ta­vaa­lit ovat monessa mielessä linja­vaa­lit. Sunnun­taina Kokoo­muk­sen Toivo­ris­tei­lyllä 1 400:lle kokoo­mus­lai­selle puhu­neen Katai­sen mukaan vaaleissa on kyse siitä, vali­taanko mennei­syys vai tule­vai­suus: vali­taanko aktii­vi­nen kansain­vä­li­nen vaiku­tus­valta vai eris­täy­tyvä puskis­ta­huu­telu, vali­taanko yrit­tä­jyy­teen ja työn­te­koon perus­tuva kakun­kas­va­tus vai liian pienen kakun pilk­ko­mi­nen uusiin osiin. Vaaleissa on kyse siitä, vali­taanko uudis­tu­mi­nen vai näivet­ty­mi­nen ja millai­sille arvoille Suomea raken­ne­taan.

10.3.2011

Kokoo­mus nimesi 232 ehdo­kasta huhti­kuun edus­kun­ta­vaa­lei­hin

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp:n ehdo­kas­lis­toille on asetettu yhteensä 232 ehdo­kasta 14 eri vaali­pii­rissä. Ehdok­kaista 104 eli n. 45% on naisia. Alle 30-vuotiaita (vaali­päi­vänä) nuoria ehdok­kaita on 27 eli n. 12% kaikista ehdok­kaista. Ikära­ken­teel­taan Kokoo­muk­sen ehdok­kaat ovat 20?71-vuotiaita.

28.2.2011

Puolus­tus­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies kyse­ly­tun­nilla Face­boo­kissa keski­viik­kona 2.3. klo 12.45

Kokoo­mus järjes­tää 9.2.-1.4. minis­te­rien kyse­ly­tun­ti­kier­rok­sen puolu­een Face­book-sivulla. Jokai­nen Kokoo­muk­sen minis­teri osal­lis­tuu vuorol­laan yhteen reaa­liai­kai­seen, n. 45 minuu­tin kestoi­seen verk­ko­kes­kus­te­luun suoma­lais­ten kanssa. Puolus­tus­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies on kyse­ly­tun­nilla keski­viik­kona 2.3. kello 12.45.

21.2.2011

Asun­to­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori kyse­ly­tun­nilla Face­boo­kissa tiis­taina 22.2. klo 16.45

Kokoo­mus järjes­tää 9.2.-1.4. minis­te­rien kyse­ly­tun­ti­kier­rok­sen puolu­een Face­book-sivulla. Jokai­nen Kokoo­muk­sen minis­teri osal­lis­tuu vuorol­laan yhteen reaa­liai­kai­seen, n. 45 minuu­tin kestoi­seen verk­ko­kes­kus­te­luun suoma­lais­ten kanssa. Asun­to­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori on kyse­ly­tun­nilla tiis­taina 22.2. kello 16.45.

18.2.2011

Valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen reaa­liai­kai­sella kyse­ly­tun­nilla Face­boo­kissa 18.2. klo 16.00

Kokoo­mus järjes­tää 9.2.-1.4. minis­te­rien kyse­ly­tun­ti­kier­rok­sen puolu­een Face­­book-sivulla. Jokai­nen Kokoo­muk­sen minis­teri osal­lis­tuu vuorol­laan yhteen reaa­liai­kai­seen, n. 45 minuu­tin kestoi­seen verk­ko­kes­kus­te­luun suoma­lais­ten

17.2.2011

Valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen Face­book-kyse­ly­tun­nilla huomenna perjan­taina 18.2. kello 16-16.45!

Kokoo­mus järjes­tää 9.2.-1.4. minis­te­rien kyse­ly­tun­ti­kier­rok­sen puolu­een Face­­book-sivulla: http://localhost:5000/facebook Jokai­nen Kokoo­muk­sen minis­teri osal­lis­tuu vuorol­laan yhteen reaa­liai­kai­seen, n. 45 minuu­tin kestoi­seen verk­ko­kes­kus­te­luun

16.2.2011

Tee hyvä työ ? se kannat­taa aina!

Kokoo­mus järjes­tää lauan­taina 19.2.2011 hyvin­voin­ti­työ­pa­jan jokai­sessa vaali­pii­rissä. Mukana kokoo­mus­mi­nis­te­rit sekä puolu­een ja edus­kun­ta­ryh­män johtoa

9.2.2011

Vies­tin­tä­mi­nis­teri Suvi Lindén Face­book-kyse­ly­tun­nilla 9.2. kello 11.15!

Kokoo­mus järjes­tää 9.2.-1.4. minis­te­rien kyse­ly­tun­ti­kier­rok­sen puolu­een Face­­book-sivulla: http://localhost:5000/facebook Jokai­nen Kokoo­muk­sen minis­teri osal­lis­tuu vuorol­laan yhteen reaa­liai­kai­seen, n. 45 minuu­tin kestoi­seen verk­ko­kes­kus­te­luun

7.2.2011

Kokoo­mus kuun­te­lee ja keskus­te­lee ? nyt myös reaa­liai­kai­sesti Face­boo­kissa

Kokoo­mus­mi­nis­te­rien Face­book -kyse­ly­tun­nit käyn­nis­ty­vät keski­viik­kona 9.2.2011, jolloin mukana on vies­tin­tä­mi­nis­teri Suvi Lindén.

Skip to content