Tee hyvä työ ? se kannattaa aina! – kokoomus.fi
MENU
Tee hyvä työ ? se kannattaa aina!

Tee hyvä työ ? se kannattaa aina!

Julkaistu: 16.02.2011 Uncategorized

Meille suoma­lai­sille hyvin­voin­ti­valtio on läheinen ja tärkeä. Se takaa, että meillä on tasa-arvoiset mahdol­li­suudet jokai­selle eikä heikompaa jätetä. Tuhansien suoma­laisten tosita­rinat kuitenkin kertovat, että nykyinen hyvin­voin­ti­valtio ei aina takaa hyvin­vointia. Yksin valtio ei koskaan voi luoda puitteita hyvin­voin­nille. Valtio mahdol­listaa asioita, mutta vain ihmiset voivat olla keskenään tekemi­sissä tavalla, joka luo hyvin­vointia. Joko työssään, kadulla kohda­tessaan, järjes­töissä, yhdis­tyk­sissä tai talkoo­po­ru­kassa. Siksi tarvit­semme välit­tä­mistä ja uutta yhtei­söl­li­syyttä - yhdes­sä­te­ke­misen henkeä ja hyvää työtä.

Me Kokoo­muk­sessa uskomme, että vain silloin hyvin­voin­ti­valtio on vaarassa romahtaa, jos sen kehit­tä­minen lopetetaan. Kääritään siis hihat ja ryhdytään hyviin töihin.

Kokoomus kutsuu suoma­laiset ensi lauan­taina 19.2. Tee hyvä työ -hyvin­voin­ti­työ­pajaan. Terve­tuloa kertomaan, mitä hyvin­vointi Sinulle merkitsee , millaista hyvää työtä toivot Suomelta ja suoma­lai­silta ja miten Sinä kehit­täisit hyvin­voin­tiyh­teis­kuntaa. Raken­netaan työpa­joissa yhteinen vaali­ju­listus seuraa­vaksi neljäksi vuodeksi.

TEE HYVÄ TYÖ ? HYVINVOINTITYÖPAJAT LAUANTAINA 19.2.2011:

 • HELSINKI klo 11-13, Vanhan Kuppila (Manner­hei­mintie 3), Helsinki. Mukana asunto­mi­nisteri Jan Vapaa­vuori.
 • UUSIMAA klo 10-12, Sellon kirjaston Akseli-Sali (Leppä­vaarank. 9), Espoo. Mukana puolue­sih­teeri Taru Tujunen.
 • VARSINAIS-SUOMI klo 11.30-13, ravintola Koulu (Eerikink. 18), Turku. Mukana puolue­val­tuuston pj. Laura Räty.
 • SATAKUNTA klo 13-14, Cafe Promenadi (Yrjönk. 17), Pori. Mukana sisäasiain­mi­nisteri Anne Holmlund.
 • HÄME klo 11-13, Kahvila Green Laurell (Raati­huo­neenk. 11), Hämeen­linna. Mukana varapj. Anne-Mari Virolainen.
 • PIRKANMAA klo 11-13, Kahvila Korva (Hämeenk. 27), Tampere. Mukana eduskun­ta­ryhmän varapj. Petteri Orpo.
 • KYMI klo 11-13, Kotkan Konsert­ti­talon ravintola (Keskusk. 33), Kotka. Mukana puolus­tus­mi­nisteri Jyri Häkämies.
 • ETELÄ-SAVO klo 11? 12.30, Ravintola Pruuvi (Raati­huo­neenk. 4), Mikkeli. Mukana eduskun­ta­ryhmän varapj. Lenita Toivakka.
 • POHJOIS-SAVO klo 13.30?15.30, Ravintola Intro (Kauppak, 20), Kuopio. Mukana eduskun­ta­ryhmän varapj. Ben Zyskowicz.
 • POHJOIS-KARJALA klo 11-13, Kauppa­hallin kahvila - Kotileipomo Kankkunen (Koskik. 2), Joensuu. Mukana eduskun­ta­ryhmän pj. Pekka Ravi.
 • VAASA klo 10.30-12, Il Banco (Hovioi­keu­den­puis­tikko 11), Vaasa. Mukana perus­pal­ve­lu­mi­nisteri Paula Risikko.
 • KESKI-SUOMI klo 11.30-13, Old Bricks Inn (Kauppak, 41) Jyväskylä. Mukana opetus­mi­nisteri Henna Virkkunen.
 • OULU klo 11-13, Kahavila Oulu, Anttilan tavara­talon 1. krs (Isok. 33), Oulu. Mukana viestin­tä­mi­nisteri Suvi Lindén.
 • LAPPI Klo 15-17, Cafe Linna, Lordin aukio (Koskik. 14-16), Rovaniemi. Mukana valtio­va­rain­mi­nisteri Jyrki Katainen.

Lisätietoja työpa­joista löydät http://www.teehyvätyö.fi-sivus­tolta, jolla on myös mahdol­lisuus vastata kysymyksiin hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nasta ja verrata omia vastauksia muiden suoma­laisten sekä oman vaali­piirin muiden vastan­neiden tuloksiin.

 

Kysee­na­laista-sivusto on julkaistu

Kokoomus on avannut http://www.kyseenalaista.fi-sivuston, jolla vastaamme julki­suu­dessa esiin­tyviin virheel­lisiin väittämiin Kokoo­muksen linjauk­sista tai kannoista. Kysymys ei ole Kokoo­musta koskevien mieli­pi­teiden kommen­toin­nista, vaan asiavir­heiden oikomi­sesta. KYSEE­NA­LAISTA-sivus­tolta löydät Kokoo­muksen vastaukset ja kannat kaikkiin ajankoh­taisiin kiista­na­laisiin kysymyksiin.


Kokoomus.fi