Kokoomus.fi
Valtio­va­rain­mi­nisteri Jyrki Katainen Facebook-kysely­tun­nilla huomenna perjan­taina 18.2. kello 16-16.45!

Valtio­va­rain­mi­nisteri Jyrki Katainen Facebook-kysely­tun­nilla huomenna perjan­taina 18.2. kello 16-16.45!

Julkaistu: 17.2.11 Uutiset

Kokoomus järjestää 9.2.-1.4. minis­terien kysely­tun­ti­kier­roksen puolueen
Facebook-sivulla: http://localhost:5000/facebook

Jokainen Kokoo­muksen ministeri osallistuu vuorollaan yhteen reaaliai­kaiseen, n. 45 minuutin kestoiseen verkko­kes­kus­teluun suoma­laisten kanssa.

Kierroksen aloitti viestin­tä­mi­nisteri Suvi Lindén keski­viikkona 9.2. kello 11.15. Puheen­johtaja, valtio­va­rain­mi­nisteri Jyrki Katainen on kysely­tun­nilla huomenna 18.2. klo 16-16.45.

Mukaan kullekin kysely­tun­nille mahtuu 50 keskus­te­lijaa, mutta tuntia voivat seurata muutkin kiinnos­tuneet. Osallis­tu­misen edelly­tyksenä on oma profiili Faceboo­kissa.

FACEBOOK-KYSELYTUNTIEN AIKATAULU:
- valtio­va­rain­mi­nisteri Jyrki Katainen: pe 18.2. klo 16?16.45
- asunto­mi­nisteri Jan Vapaa­vuori: ti 22.2. klo 16.45?17.30
- puolus­tus­mi­nisteri Jyri Häkämies: ke 2.3. klo 12.45?13.30
- sisäasiain­mi­nisteri Anne Holmlund: ti 8.3. klo 15.15?16
- perus­pal­ve­lu­mi­nisteri Paula Risikko: ti 15.3. klo 14.15?15
- opetus­mi­nisteri Henna Virkkunen: ti 22.3. klo 17.45?18.30
- ulkoa­siain­mi­nisteri Alexander Stubb: pe 1.4. klo 10.15?11


Kokoomus.fi