Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vaalit / Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­leissa 17.4.2011 vali­tut kansan­edus­ta­jat

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­leissa 17.4.2011 vali­tut kansan­edus­ta­jat

Julkaistu:

Ehdok­kaat aakkos­jär­jes­tyk­sessä vaali­pii­reit­täin, 20.4.2011 vahvis­tettu tulos.

Etelä-Savon vaali­piiri
Toivakka Lenita

Helsin­gin vaali­piiri
Männistö Lasse
Pelko­nen Jaana
Salo­lai­nen Pertti
Sarko­maa Sari
Vapaa­vuori Jan
Zyskowicz Ben

Hämeen vaali­piiri
Grahn-Laaso­nen Sanni
Heino­nen Timo
Joki­nen Kalle

Keski-Suomen vaali­piiri
Virk­ku­nen Henna
Wallin­heimo Sinuhe

Kymen vaali­piiri
Häkä­mies Jyri
Kopra Jukka

Lapin vaali­piiri
Autto Heikki

Oulun vaali­piiri
Kurvi­nen Esko
Suutari Eero

Pirkan­maan vaali­piiri
Jaskari Harri
Kiuru Pauli
Sasi Kimmo
Sato­nen Arto
Vikman Sofia

Pohjois-Karja­lan vaali­piiri

Ravi Pekka

Pohjois-Savon vaali­piiri
Eestilä Markku

Sata­kun­nan vaali­piiri
Holm­lund Anne
Kataja Sampsa

Uuden­maan vaali­piiri
Harkimo Leena
Katai­nen Jyrki
Kauma Pia
Laus­lahti Sanna
Lehti Eero
Mati­kai­nen-Kall­ström Marjo
Mäkelä Outi
Mäki­nen Tapani
Stubb Alexan­der
Tolva­nen Kari
Vaha­salo Raija

Vaasan vaali­piiri
Mänty­maa Markku
Risikko Paula
Sankelo Janne

Varsi­nais-Suomen vaali­piiri
Hemmilä Pertti
Kanerva Ilkka
Orpo Petteri
Viro­lai­nen Anne-Mari

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.11.2023

Alexan­der Stub­bin Yhdis­tävä ohjelma: Avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Alku: Maailma murrok­sessa Tasa­val­lan presi­den­tin kolme pääteh­tä­vää liit­ty­vät ulko­po­li­tiik­kaan, ylipääl­lik­kyy­teen ja arvoi­hin. Jokai­sen kohdalla asema on ansait­tava. Ulko­po­liit­ti­nen linjani on

27.9.2020

Puolue­val­tuus­tolta linjauk­sia työn, ympä­ris­tön ja ilmas­ton tilan sekä ihmi­soi­keuk­sien edis­tä­mi­sen puolesta

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto käsit­teli kaksi­päi­väi­sessä kokouk­ses­saan 26.–27.9. aloit­teet, joita ei ehditty käsi­tellä Porin puolue­ko­kouk­sessa aiem­min syys­kuussa. Puolue­val­tuusto käsit­teli kaik­ki­aan 99 aloi­tetta.

5.9.2020

Petteri Orpo valit­tiin jatka­maan kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Porissa valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana kolman­nelle kaudelle. Orpo on johta­nut kokoo­musta kesä­kuusta 2016.

Skip to content