Kokoomus asetti eduskun­ta­vaa­leihin 214 ehdokasta – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus asetti eduskun­ta­vaa­leihin 214 ehdokasta

Kokoomus asetti eduskun­ta­vaa­leihin 214 ehdokasta

Julkaistu: 10.03.2015 Vaalit

Kokoomus on asettanut eduskun­ta­vaa­leihin 2015 ehdolle 214 ehdokasta. Kokoo­mus­laisia ehdok­kaita on jokai­sessa 12 Manner-Suomen vaali­pii­rissä.

Varsinais-Suomen vaali­pii­rissä Kokoomus ja Rkp ovat vaali­lii­tossa, jossa Rkp:llä on kaksi ehdokasta.

Ehdok­kaiden sukupuo­li­ja­kauma on melko tasainen, naisia on 99 ja miehiä 115. Nuorin ehdokas on syntynyt vuonna 1994 ja vanhin on syntynyt 1940. Ehdok­kaiden mediaani-ikä on 45,6 vuotta.

Kokoo­muksen ehdok­kaissa on useiden eri alojen ammat­ti­laisia ja osaajia. Ehdok­kaista esimer­kiksi sairaan­hoi­tajia on 8, opettajia 16, poliiseja 8, toimit­tajia 4, opiske­li­joita 14, lääkä­reitä 8, palomiehiä 2, juristeja 7 ja yrittäjiä 36.

Pohjoisin ehdokas tulee Inarista, eteläisin Kirkko­num­melta, läntisin Kristii­nan­kau­pun­gista, itäisin Joensuusta.


Kokoomus.fi