Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vaalit / Kokoo­mus asetti edus­kun­ta­vaa­lei­hin 214 ehdo­kasta

Kokoo­mus asetti edus­kun­ta­vaa­lei­hin 214 ehdo­kasta

Julkaistu:

Kokoo­mus on aset­ta­nut edus­kun­ta­vaa­lei­hin 2015 ehdolle 214 ehdo­kasta. Kokoo­mus­lai­sia ehdok­kaita on jokai­sessa 12 Manner-Suomen vaali­pii­rissä.

Varsi­nais-Suomen vaali­pii­rissä Kokoo­mus ja Rkp ovat vaali­lii­tossa, jossa Rkp:llä on kaksi ehdo­kasta.

Ehdok­kai­den suku­puo­li­ja­kauma on melko tasai­nen, naisia on 99 ja miehiä 115. Nuorin ehdo­kas on synty­nyt vuonna 1994 ja vanhin on synty­nyt 1940. Ehdok­kai­den medi­aani-ikä on 45,6 vuotta.

Kokoo­muk­sen ehdok­kaissa on usei­den eri alojen ammat­ti­lai­sia ja osaa­jia. Ehdok­kaista esimer­kiksi sairaan­hoi­ta­jia on 8, opet­ta­jia 16, polii­seja 8, toimit­ta­jia 4, opis­ke­li­joita 14, lääkä­reitä 8, palo­mie­hiä 2, juris­teja 7 ja yrit­tä­jiä 36.

Pohjoi­sin ehdo­kas tulee Inarista, eteläi­sin Kirk­ko­num­melta, länti­sin Kris­tii­nan­kau­pun­gista, itäi­sin Joen­suusta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

14.11.2023

Alexan­der Stub­bin Yhdis­tävä ohjelma: Avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Alku: Maailma murrok­sessa Tasa­val­lan presi­den­tin kolme pääteh­tä­vää liit­ty­vät ulko­po­li­tiik­kaan, ylipääl­lik­kyy­teen ja arvoi­hin. Jokai­sen kohdalla asema on ansait­tava. Ulko­po­liit­ti­nen linjani on

Skip to content