MENU
Vuosi vaalei­hin – Kokoo­muk­sen ehdo­kas­han­kin­ta­päivä 9.4. levit­täy­tyy ympäri Suomen

Vuosi vaalei­hin – Kokoo­muk­sen ehdo­kas­han­kin­ta­päivä 9.4. levit­täy­tyy ympäri Suomen

Julkaistu: 08.04.2016 Uncategorized

Kokoo­mus näkyy ja kuuluu ympäri Suomen lauan­taina 9.4, kun kunta­vaa­lei­hin on aikaa tasan vuosi. Kokoo­musak­tii­vit järjes­tä­vät lauan­tain aikana sata­kunta tapah­tu­maa eri puolella Suomea.

Kokoo­muk­sen Vuosi vaalei­hin -ehdo­kas­han­kin­ta­päi­vänä on helppo kertoa kiin­nos­tuk­ses­taan kunta­vaa­lieh­dok­kaaksi tai vain osal­lis­tua erilai­siin tapah­tu­miin. Kokoo­mus­lai­set järjes­tä­vät muun muassa kirja­to­reja, siivous­tal­koita, makka­ran­pais­toa, linnun­pönt­tö­jen tekoa, yhteis­juok­su­ta­pah­tu­mia, keskus­te­lu­ta­pah­tu­mia ja paljon muuta.

Kiin­nos­tuk­sesta kunta­vaa­lieh­dok­kaaksi voi kertoa lauan­taina tapah­tu­missa paikan päällä tai milloin vain netti­si­vu­jen kautta http://localhost:5000/kuntavaalit-2017/

Tarkem­mat tiedot tapah­tu­mista ja niiden ajan­koh­dista löyty­vät täältä http://localhost:5000/osallistu/tapahtumat/ sekä kokoo­mus­pii­rien omilta sivuilta http://localhost:5000/ota-yhteytta/yhteystiedot/piirit-ja-kunnallisjarjestot/