Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vaalit / Vuosi vaalei­hin – Kokoo­muk­sen ehdo­kas­han­kin­ta­päivä 9.4. levit­täy­tyy ympäri Suomen

Vuosi vaalei­hin – Kokoo­muk­sen ehdo­kas­han­kin­ta­päivä 9.4. levit­täy­tyy ympäri Suomen

Julkaistu:

Kokoo­mus näkyy ja kuuluu ympäri Suomen lauan­taina 9.4, kun kunta­vaa­lei­hin on aikaa tasan vuosi. Kokoo­musak­tii­vit järjes­tä­vät lauan­tain aikana sata­kunta tapah­tu­maa eri puolella Suomea.

Kokoo­muk­sen Vuosi vaalei­hin -ehdo­kas­han­kin­ta­päi­vänä on helppo kertoa kiin­nos­tuk­ses­taan kunta­vaa­lieh­dok­kaaksi tai vain osal­lis­tua erilai­siin tapah­tu­miin. Kokoo­mus­lai­set järjes­tä­vät muun muassa kirja­to­reja, siivous­tal­koita, makka­ran­pais­toa, linnun­pönt­tö­jen tekoa, yhteis­juok­su­ta­pah­tu­mia, keskus­te­lu­ta­pah­tu­mia ja paljon muuta.

Kiin­nos­tuk­sesta kunta­vaa­lieh­dok­kaaksi voi kertoa lauan­taina tapah­tu­missa paikan päällä tai milloin vain netti­si­vu­jen kautta http://localhost:5000/kuntavaalit-2017/

Tarkem­mat tiedot tapah­tu­mista ja niiden ajan­koh­dista löyty­vät täältä http://localhost:5000/osallistu/tapahtumat/ sekä kokoo­mus­pii­rien omilta sivuilta http://localhost:5000/ota-yhteytta/yhteystiedot/piirit-ja-kunnallisjarjestot/

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.9.2022

Kris­tiina Kokko jatkaa puolue­sih­tee­rinä, puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi Emilia Koik­ka­lai­nen ja Juha Rostedt

Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä jatkaa Kris­tiina Kokko. Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi Kokon jatko­kau­delle kokouk­ses­saan Hämeen­lin­nassa. Kokko on toimi­nut kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä syys­kuusta 2019. Puolue­val­tuus­ton

1.10.2020

Suosi­tuk­set tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sestä 2021

Vaali­työtä voi tehdä poik­keus­ai­kana! - seuraat­han alueel­li­sia rajoi­tuk­sia  Puolue suosit­taa koro­na­tur­val­lista kampan­join­tia Koro­na­ti­lanne vaih­te­lee merkit­tä­västi ympäri Suomen. Osassa Suomea on

27.9.2020

Puolue­val­tuus­tolta linjauk­sia työn, ympä­ris­tön ja ilmas­ton tilan sekä ihmi­soi­keuk­sien edis­tä­mi­sen puolesta

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto käsit­teli kaksi­päi­väi­sessä kokouk­ses­saan 26.–27.9. aloit­teet, joita ei ehditty käsi­tellä Porin puolue­ko­kouk­sessa aiem­min syys­kuussa. Puolue­val­tuusto käsit­teli kaik­ki­aan 99 aloi­tetta.

Skip to content