Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vaalit / Vuosi vaalei­hin – Kokoo­muk­sen ehdo­kas­han­kin­ta­päivä 9.4. levit­täy­tyy ympäri Suomen

Vuosi vaalei­hin – Kokoo­muk­sen ehdo­kas­han­kin­ta­päivä 9.4. levit­täy­tyy ympäri Suomen

Julkaistu:

Kokoo­mus näkyy ja kuuluu ympäri Suomen lauan­taina 9.4, kun kunta­vaa­lei­hin on aikaa tasan vuosi. Kokoo­musak­tii­vit järjes­tä­vät lauan­tain aikana sata­kunta tapah­tu­maa eri puolella Suomea.

Kokoo­muk­sen Vuosi vaalei­hin -ehdo­kas­han­kin­ta­päi­vänä on helppo kertoa kiin­nos­tuk­ses­taan kunta­vaa­lieh­dok­kaaksi tai vain osal­lis­tua erilai­siin tapah­tu­miin. Kokoo­mus­lai­set järjes­tä­vät muun muassa kirja­to­reja, siivous­tal­koita, makka­ran­pais­toa, linnun­pönt­tö­jen tekoa, yhteis­juok­su­ta­pah­tu­mia, keskus­te­lu­ta­pah­tu­mia ja paljon muuta.

Kiin­nos­tuk­sesta kunta­vaa­lieh­dok­kaaksi voi kertoa lauan­taina tapah­tu­missa paikan päällä tai milloin vain netti­si­vu­jen kautta http://localhost:5000/kuntavaalit-2017/

Tarkem­mat tiedot tapah­tu­mista ja niiden ajan­koh­dista löyty­vät täältä http://localhost:5000/osallistu/tapahtumat/ sekä kokoo­mus­pii­rien omilta sivuilta http://localhost:5000/ota-yhteytta/yhteystiedot/piirit-ja-kunnallisjarjestot/

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

14.11.2023

Alexan­der Stub­bin Yhdis­tävä ohjelma: Avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Alku: Maailma murrok­sessa Tasa­val­lan presi­den­tin kolme pääteh­tä­vää liit­ty­vät ulko­po­li­tiik­kaan, ylipääl­lik­kyy­teen ja arvoi­hin. Jokai­sen kohdalla asema on ansait­tava. Ulko­po­liit­ti­nen linjani on

25.9.2022

Kris­tiina Kokko jatkaa puolue­sih­tee­rinä, puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi Emilia Koik­ka­lai­nen ja Juha Rostedt

Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä jatkaa Kris­tiina Kokko. Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi Kokon jatko­kau­delle kokouk­ses­saan Hämeen­lin­nassa. Kokko on toimi­nut kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä syys­kuusta 2019. Puolue­val­tuus­ton

Skip to content