• FI
  • SV
  • MENU
    Samlings­paer­tiet behöll sin plats som Finlands största parti i EU-valet med 20,8 %.