Risikko: Startup-oleske­lulupa on uusin monista halli­tuksen yrittä­jyys­teoista – kokoomus.fi
MENU
Risikko: Startup-oleske­lulupa on uusin monista halli­tuksen yrittä­jyys­teoista

Risikko: Startup-oleske­lulupa on uusin monista halli­tuksen yrittä­jyys­teoista

Julkaistu: 30.09.2017 Julkaisut Kannanotot Puheet

Sisämi­nisteri Paula Risikko (kok.) sanoo halli­tuksen edistävän yrittä­jyyttä kaikilla rinta­milla. Risikon mukaan erityi­sesti kasvu­yrit­täjien saaminen Suomeen on tällä hetkellä liian vaikeaa.

Risikko puhui halli­tuksen yrittä­jyys­toi­mista lauan­taina Kurun Yrittäjien 60-vuotis­juh­lassa.

”Yrittäjyys kantaa Suomea, joten olemme tällä kaudella joka välissä miettineet, millä tavoin voisimme poistaa esteitä yritysten pärjää­misen tieltä. Urakkaa riittää edelleen, mutta ilokseni voin sanoa, että tällä kaudella on kyllä jo saatu aikaankin”, sanoi Risikko.

Risikko nosti esiin, että perin­tei­sesti yrittä­jyy­s­asioita käsit­te­levien minis­te­riöiden lisäksi myös sisämi­nis­te­riössä edistetään yrittä­jyyttä. Tästä esimerkkinä Risikko nosti tuoreen startup-oleske­lu­luvan.

Suomesta on viimeisten vuosien aikana kehit­tynyt yksi startup-yrittä­jyyden kärki­maista.

”Suomesta on viimeisten vuosien aikana kehit­tynyt yksi startup-yrittä­jyyden kärki­maista. Kulttuurin muutos lähti ennen kaikkea joukosta opiske­li­joita ja nopeasti reagoivia korkea­kouluja. Aaltoes, Slush sekä menes­tyneet kasvu­yri­tykset, kuten Rovio tai Supercell ovat tehneet Suomesta keskeisen pelaajan kasvu­yrit­tä­jyyden saralla”, sanoi ministeri Risikko.

“Tavoit­tee­namme on, että maailman parhaat osaajat tulisivat liikei­deoineen Suomeen kasvat­tamaan maamme kilpai­lu­kykyä ja yritysten arvoa. Siksi hallitus on päättänyt luoda erillisen oleske­lu­luvan kasvu­yrit­täjiä varten”, sanoi Risikko.

Risikon mukaan startup-oleske­lu­luvan byrokratia on pyritty vähen­tämään minimiin, mutta väärin­käy­tökset pystytään näillä ehdoin ehkäi­semään tehok­kaasti.

”Yhdenkään yrityksen kasvu ei saa jäädä myöskään siitä kiinni, että lupaavat työnte­kijät jäävät kiinni byrokratian rattaisiin. Jos haluamme luoda uutta kasvua Suomeen, meidän on pyrittävä poistamaan kaikki yritysten kasvun pullon­kaulat mahdol­li­simman tehok­kaasti. Tästä syystä myös erityis­asian­tun­ti­joiden oleske­lu­lu­pa­pro­sessia on viime vuosina kehitetty”, Risikko totesi.

Hallitus antoi esityksen ulkomaa­laislain muutta­mi­sesta torstaina 28. syyskuuta.


Kokoomus.fi