Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vaalit / Kokoo­mus vaali­voit­toon kunta­vaa­leissa

Kokoo­mus vaali­voit­toon kunta­vaa­leissa

Julkaistu:

Kokoo­mus on suurin kunta­puo­lue kolmatta kertaa peräk­käin. Kanna­tus­lu­kema 20,7 % siivitti Kokoo­muk­sen vaali­voit­toon kunta­vaa­leissa 9.4.2017.

– Uskon, että ykkös­pai­kan toi meille se, että yhdessä pystyimme vakuut­ta­maan äänes­tä­jät kampan­join­nin loppu­vai­heilla. Kanna­tuk­semme nousi viime syksystä lähtien määrä­tie­toi­sesti, mutta ykkös­paikka ratkais­tiin viimei­sen 48 tunnin aikana, toteaa puolu­een puheen­joh­taja Petteri Orpo.

Koko Suomen Kokoo­mus

Kunta­vaa­li­tu­los on merkki siitä, että Kokoo­mus todella on koko Suomen kansan­liike. Suomen suurim­man kaupun­gin Helsin­gin pormes­ta­riksi valit­tiin Jan Vapaa­vuori. Vapaa­vuo­ren peräti 29 547 ääntä on kaik­kien aiko­jen ennä­tys kunta­vaa­leissa. Oman maus­teensa maakun­tiin toi Kokoo­mus­bussi, joka kiersi kaikki Manner-Suomen 295 kuntaa vaalien alla.

– Olemme vahva kaupun­geissa, mutta samaan aikaan uskot­ta­vasti myös koko maan kansan­liike. Tähän ei moni puolue pysty, huomaut­taa Petteri Orpo.

 

Työn­teko jatkuu – kohti seuraa­via vaaleja

Koko maan äänes­tys­pro­sentti (58,8 %) nousi hiukan edel­li­sistä vaaleista. Näiden kunta­vaa­lien jälkeen Suomen kokoo­mus­lai­sin kunta on varsi­nais­suo­ma­lai­nen Pyhä­ranta, jossa Kokoo­muk­sen kanna­tus kunta­vaa­leissa oli peräti 52,3 %. Pääkau­pun­gissa Helsin­gissä kanna­tus oli 28,4 %. Tule­vissa kunnan- ja kaupun­gin­val­tuus­toissa istuu kaik­ki­aan 1 492 kokoo­mus­laista valtuu­tet­tua tule­vina vuosina.

Seuraa­vat valta­kun­nal­li­set vaalit odot­ta­vat jo nurkan takana, kun 28.1.2018 äänes­te­tään sekä Suomen tule­vasta presi­den­tistä että maakun­tien tule­vista valtuu­te­tuista. Työn­teko vaalien välis­sä­kin jatkuu – välit­tä­västi ja vastuul­li­sesti uudis­taen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

Skip to content