Kokoomus vaali­voittoon kunta­vaa­leissa – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus vaali­voittoon kunta­vaa­leissa

Kokoomus vaali­voittoon kunta­vaa­leissa

Julkaistu: 10.04.2017 Julkaisut Politiikka Vaalit

Kokoomus on suurin kunta­puolue kolmatta kertaa peräkkäin. Kanna­tus­lukema 20,7 % siivitti Kokoo­muksen vaali­voittoon kunta­vaa­leissa 9.4.2017.

– Uskon, että ykkös­paikan toi meille se, että yhdessä pystyimme vakuut­tamaan äänes­täjät kampan­joinnin loppu­vai­heilla. Kanna­tuk­semme nousi viime syksystä lähtien määrä­tie­toi­sesti, mutta ykkös­paikka ratkaistiin viimeisen 48 tunnin aikana, toteaa puolueen puheen­johtaja Petteri Orpo.

Koko Suomen Kokoomus

Kunta­vaa­li­tulos on merkki siitä, että Kokoomus todella on koko Suomen kansan­liike. Suomen suurimman kaupungin Helsingin pormes­ta­riksi valittiin Jan Vapaa­vuori. Vapaa­vuoren peräti 29 547 ääntä on kaikkien aikojen ennätys kunta­vaa­leissa. Oman mausteensa maakuntiin toi Kokoo­mus­bussi, joka kiersi kaikki Manner-Suomen 295 kuntaa vaalien alla.

– Olemme vahva kaupun­geissa, mutta samaan aikaan uskot­ta­vasti myös koko maan kansan­liike. Tähän ei moni puolue pysty, huomauttaa Petteri Orpo.

 

Työnteko jatkuu – kohti seuraavia vaaleja

Koko maan äänes­tys­pro­sentti (58,8 %) nousi hiukan edelli­sistä vaaleista. Näiden kunta­vaalien jälkeen Suomen kokoo­mus­laisin kunta on varsi­nais­suo­ma­lainen Pyhäranta, jossa Kokoo­muksen kannatus kunta­vaa­leissa oli peräti 52,3 %. Pääkau­pun­gissa Helsin­gissä kannatus oli 28,4 %. Tulevissa kunnan- ja kaupun­gin­val­tuus­toissa istuu kaikkiaan 1 492 kokoo­mus­laista valtuu­tettua tulevina vuosina.

Seuraavat valta­kun­nal­liset vaalit odottavat jo nurkan takana, kun 28.1.2018 äänes­tetään sekä Suomen tulevasta presi­den­tistä että maakuntien tulevista valtuu­te­tuista. Työnteko vaalien välis­säkin jatkuu – välit­tä­västi ja vastuul­li­sesti uudistaen.


Kokoomus.fi