Kokoo­mus selvästi suurin

Julkaistu: 05.05.2008

Kokoo­muk­sen kanna­tus on touko­kuun lopussa julkais­tusta edel­li­sestä vastaa­vasta tutki­muk­sesta (sekä kevään 2007 edus­kun­ta­vaa­li­tu­lok­sesta) nous­sut 1,1 prosent­tiyk­sik­köä.

Samaan aikaan suurim­man oppo­si­tio­puo­lu­een eli dema­rien kanna­tus on pudon­nut 1,5 prosent­tiyk­sik­köä, ollen nyt 20,9 %. Tässä on myös noin puolen prosent­tiyk­si­kön lasku kevään 2007 vaali­tu­lok­seen nähden.

Keskus­tan suosio laski vajaan prosent­tiyk­si­kön, ollen nyt 21,4%. Kevään edus­kun­ta­vaa­leista Keskus­tan kanna­tus on laske­nut vajaat kaksi prosent­tiyk­sik­köä.

Tutki­muk­sen virhe­mar­gi­naali on 2,3 %-yksik­köä suun­taansa. Kokoo­muk­sen ja SDP:n väli­matka on jo tilas­tol­li­sesti merkit­sevä.


Kuvat