Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus selvästi suurin

Kokoo­mus selvästi suurin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kanna­tus on touko­kuun lopussa julkais­tusta edel­li­sestä vastaa­vasta tutki­muk­sesta (sekä kevään 2007 edus­kun­ta­vaa­li­tu­lok­sesta) nous­sut 1,1 prosent­tiyk­sik­köä.

Samaan aikaan suurim­man oppo­si­tio­puo­lu­een eli dema­rien kanna­tus on pudon­nut 1,5 prosent­tiyk­sik­köä, ollen nyt 20,9 %. Tässä on myös noin puolen prosent­tiyk­si­kön lasku kevään 2007 vaali­tu­lok­seen nähden.

Keskus­tan suosio laski vajaan prosent­tiyk­si­kön, ollen nyt 21,4%. Kevään edus­kun­ta­vaa­leista Keskus­tan kanna­tus on laske­nut vajaat kaksi prosent­tiyk­sik­köä.

Tutki­muk­sen virhe­mar­gi­naali on 2,3 %-yksik­köä suun­taansa. Kokoo­muk­sen ja SDP:n väli­matka on jo tilas­tol­li­sesti merkit­sevä.


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.11.2023

Alexan­der Stub­bin Yhdis­tävä ohjelma: Avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Alku: Maailma murrok­sessa Tasa­val­lan presi­den­tin kolme pääteh­tä­vää liit­ty­vät ulko­po­li­tiik­kaan, ylipääl­lik­kyy­teen ja arvoi­hin. Jokai­sen kohdalla asema on ansait­tava. Ulko­po­liit­ti­nen linjani on

27.9.2020

Puolue­val­tuus­tolta linjauk­sia työn, ympä­ris­tön ja ilmas­ton tilan sekä ihmi­soi­keuk­sien edis­tä­mi­sen puolesta

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto käsit­teli kaksi­päi­väi­sessä kokouk­ses­saan 26.–27.9. aloit­teet, joita ei ehditty käsi­tellä Porin puolue­ko­kouk­sessa aiem­min syys­kuussa. Puolue­val­tuusto käsit­teli kaik­ki­aan 99 aloi­tetta.

5.9.2020

Petteri Orpo valit­tiin jatka­maan kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Porissa valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana kolman­nelle kaudelle. Orpo on johta­nut kokoo­musta kesä­kuusta 2016.

Skip to content