Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus selvästi suurin

Kokoo­mus selvästi suurin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kanna­tus on touko­kuun lopussa julkais­tusta edel­li­sestä vastaa­vasta tutki­muk­sesta (sekä kevään 2007 edus­kun­ta­vaa­li­tu­lok­sesta) nous­sut 1,1 prosent­tiyk­sik­köä.

Samaan aikaan suurim­man oppo­si­tio­puo­lu­een eli dema­rien kanna­tus on pudon­nut 1,5 prosent­tiyk­sik­köä, ollen nyt 20,9 %. Tässä on myös noin puolen prosent­tiyk­si­kön lasku kevään 2007 vaali­tu­lok­seen nähden.

Keskus­tan suosio laski vajaan prosent­tiyk­si­kön, ollen nyt 21,4%. Kevään edus­kun­ta­vaa­leista Keskus­tan kanna­tus on laske­nut vajaat kaksi prosent­tiyk­sik­köä.

Tutki­muk­sen virhe­mar­gi­naali on 2,3 %-yksik­köä suun­taansa. Kokoo­muk­sen ja SDP:n väli­matka on jo tilas­tol­li­sesti merkit­sevä.


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

14.11.2023

Alexan­der Stub­bin Yhdis­tävä ohjelma: Avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Alku: Maailma murrok­sessa Tasa­val­lan presi­den­tin kolme pääteh­tä­vää liit­ty­vät ulko­po­li­tiik­kaan, ylipääl­lik­kyy­teen ja arvoi­hin. Jokai­sen kohdalla asema on ansait­tava. Ulko­po­liit­ti­nen linjani on

Skip to content