Kokoomus selvästi suurin – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus selvästi suurin

Kokoomus selvästi suurin

Julkaistu: 05.05.2008 Vaalit

Kokoo­muksen kannatus on toukokuun lopussa julkais­tusta edelli­sestä vastaa­vasta tutki­muk­sesta (sekä kevään 2007 eduskun­ta­vaa­li­tu­lok­sesta) noussut 1,1 prosent­tiyk­sikköä.

Samaan aikaan suurimman opposi­tio­puo­lueen eli demarien kannatus on pudonnut 1,5 prosent­tiyk­sikköä, ollen nyt 20,9 %. Tässä on myös noin puolen prosent­tiyk­sikön lasku kevään 2007 vaali­tu­lokseen nähden.

Keskustan suosio laski vajaan prosent­tiyk­sikön, ollen nyt 21,4%. Kevään eduskun­ta­vaa­leista Keskustan kannatus on laskenut vajaat kaksi prosent­tiyk­sikköä.

Tutki­muksen virhe­mar­gi­naali on 2,3 %-yksikköä suuntaansa. Kokoo­muksen ja SDP:n välimatka on jo tilas­tol­li­sesti merkitsevä.


Kuvat


Kokoomus.fi