Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / uutta yrittäjyyttä lisää työpaikkoja

uutta yrittäjyyttä lisää työpaikkoja

6.11.2012

Kilpai­lu­ky­kyä, kasvua, työpaik­koja

Vierai­lin kesä­kuussa Salossa, jota koet­te­lee Nokian rajut irti­sa­no­mi­set. Työn­te­ki­jöi­den mielissä oli hyvin vaka­via kysy­myk­siä: kuinka pärjätä jatkossa, mistä rahat asun­to­lai­nan

27.10.2012

Orpo: Kyllä yrit­tä­jä­myön­tei­sille kunnille!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Petteri Orpo toivoo, että kunnat ottai­si­vat yrityk­set ja yrit­tä­jät aiem­paa parem­min huomioon kaikessa toimin­nas­saan. Orpon mukaan hyvin­kin

15.10.2012

Viro­lai­nen: Lisätalous­arvio “vahva kyllä” korkean osaa­mi­sen ja työ­paikkojen puolesta

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Anne-Mari Viro­lai­sen mielestä halli­tus toimii oikein satsa­tes­saan korkean osaa­mi­sen työpaik­koi­hin. Viro­lai­sen mukaan vuoden 2012 kolman­nen lisä­ta­lous­ar­vion sisäl­tä­mät panos­tuk­set

9.10.2012

Koski­nen: Metsä­hak­keen käyt­töä lisää­mällä Suomen energia­oma­varaisuus kasvaa ja luodaan uusia työpaik­koja

Metsä­va­ro­jemme hyvä kasvu ja uusiu­tu­van ener­gian lisää­mis­ta­voit­teet luovat erin­omai­set edel­ly­tyk­set metsäe­ner­gian käytön lisää­mi­selle. Biovoi­ma­lai­tok­set ovat tässä avai­na­se­massa, sanoi maa- ja

6.10.2012

Häkä­mies: Kunnat edis­tä­mään vihreitä työpaik­koja

Elin­kei­no­mi­nis­teri Jyri Häkä­mie­hen mukaan valtio ja kunnat voisi­vat merkit­tä­västi edis­tää clean­­tech-alan vihreitä työpaik­koja Suomessa. Elin­kei­no­mi­nis­te­rin mukaan tule­van talven aikana voitai­siin

Skip to content