Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / ulkomaankauppa

ulkomaankauppa

17.3.2015

Toivakka: Suomen vienti nousuun kahdek­san kohdan ohjel­malla

“Suomi ei olisi Suomi ilman vien­tiä. Ajat ja keinot vien­nin suun­nan kään­tä­mi­seen ovat muut­tu­neet. On väärä luulo, että halli­tuk­sella olisi

7.11.2014

Pois metsästä Pärk­kele!

Myön­nän, että ulko­maan­kau­pasta vastaa­vana minis­te­rinä yksi kysy­mys valvot­taa minua ajoit­tain öisin: miksi suoma­lai­set yrityk­set eivät kansain­vä­listy? Olemme tunne­tusti kaup­pa­kan­saa, mutta

31.10.2014

Orpo ja Toivakka: Suoma­lai­selle ruoalle haetaan uusia mark­ki­noita

Uusi vien­tioh­jelma ja muut ponnis­te­lut avaa­vat lupaa­via näky­miä eten­kin Itä-Aasiassa. Suoma­lai­nen elin­tar­vi­ke­tuo­tanto on korkea­laa­tuista, mutta maail­malla vahvuuk­siemme tunte­mus on vähäistä.

5.10.2014

Minis­teri Toivakka: Miksi Suomen pitää puolus­taa vapaa­kaup­paa?

Suomi elää vien­nistä. Vien­nistä tule­vat ne eurot, jotka mahdol­lis­ta­vat nykyi­sen hyvin­voin­timme tason. Ne rahoit­ta­vat koulumme, sairaa­lamme ja vanhain­ko­timme. Avoi­mena talou­tena

23.9.2014

Toivakka: Me suoma­lai­set olemme kaup­pa­kan­saa

Aloit­taes­sani eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­te­rinä odotin jänni­tyk­sellä mitä kaik­kea työ tulisi pitä­mään sisäl­lään. Nyt noin kolmen kuukau­den jälkeen keskei­sin tehtävä on

Skip to content