Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / parempi koulu

parempi koulu

24.11.2014

Janne Sankelo: Kannettu oppi­las ei koulussa pysy

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja ja erityi­so­pe­tuk­sen rehtori Janne Sankelo pitää hyvänä, että halli­tus päätyi peru­maan kaavail­lun oppi­vel­vol­li­suusiän nosta­mi­sen ja suun­taa­maan resurs­sit niiden

9.11.2014

Arto Sato­nen: Opet­ta­jien arvo­val­lasta pidet­tävä kiinni

Suomen menes­tys kansain­vä­li­sissä Pisa-tutki­­muk­­sissa on tehnyt suoma­lai­sesta koulu­jär­jes­tel­mästä jopa vien­ti­tuot­teen. Menes­tyk­sestä pitää iloita, mutta ei se ei saa sokeut­taa meitä

6.11.2014

Alex Stub­bin puhe valta­kun­nal­li­sessa lukio­seminaarissa: Suomen tule­vai­suu­den haas­teet ja uudis­tu­mi­sen eväät

Valta­kun­nal­li­nen lukio­se­mi­naari 9.-10.11.2014 Laut­ta­saa­ren yhteis­koulu ?Suomen tule­vai­suu­den haas­teet ja uudis­tu­mi­sen eväät?   Hyvä lukio­väki, hyvät naiset ja herrat, kiitos kutsusta

4.11.2014

Parempi koulu -kier­tu­eella Tampe­reella keskus­tel­tiin opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sesta

Kokoo­muk­sen Parempi koulu -kier­tue alkoi maanan­taina 3.11. Tampe­reella keskus­te­lulla parem­masta opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sesta. Keskus­te­lussa todet­tiin digi­ta­li­saa­tion tuovan paljon mahdol­li­suuk­sia opetuk­sen kehit­tä­mi­seen, mutta

1.11.2014

Pauli Kiuru: Opet­ta­jan ammat­ti­ni­meke suojat­tava

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män parempi koulu -kier­tue käyn­nis­tyy ensi maanan­taina 3.11. Tampe­reelta, jolloin keskus­te­lemme opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sesta. Aihe on tärkeä ja hyvin ajan­koh­tai­nen. Vuonna

Skip to content