Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Itämeri

Itämeri

25.7.2019

Saara-Sofia Sirén: Sini­levä muis­tu­tus Itäme­ren huonosta tilasta

Sini­levä muis­tut­taa rehe­vöi­ty­mi­sestä virtaa­malla rannoille ja aiheut­ta­malla siten uima­kiel­toja kauniina kesä­päi­vinä. Sini­levä on muis­tu­tus meille jokai­selle Itäme­ren huonosta tilasta, kirjoit­taa

20.3.2017

Kai Mykkä­nen haas­taa kunnat kolmen hukan jahtiin

Maanan­taina Vaasan ener­gia­vii­kolla puhu­nut ulko­­maan­­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Kai Mykkä­nen (kok.) perään­kuu­lut­taa kunnilta määrä­tie­toista jahtia lämpö­hu­kan, ravinne- ja mate­ri­aa­li­hu­kan sekä kiin­teis­tö­jen

30.11.2016

Kokoo­mus-johta­jat Orpo ja Kinberg Batra: Tran­sat­lant­ti­set suhteet vaati­vat enem­män työtä

Ruot­sin ja Suomen Kokoo­­mus-johta­­jat Anna Kinberg Batra ja Petteri Orpo usko­vat Pohjois­mai­den, Euroo­pan ja Yhdys­val­to­jen suhtei­den jatku­van tiiviinä jatkos­sa­kin. Orpo

8.6.2015

Halli­tus­oh­jelma: Irti hiilestä, ravin­teet meren sijaan talteen

Ensim­mäistä kertaa halli­tus­oh­jel­massa linja­taan selkeästi kivi­hii­len käytön lopet­ta­mi­sesta ja tuon­tiöl­jyn käytön puolit­ta­mi­sesta vuoteen 2030 mennessä. Itäme­ren suojelu ja kier­to­ta­lous saavat

27.9.2012

Itäme­ren suoje­lua in action

Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­ver­kos­ton kuukausi­ko­lumni kertoo kansain­vä­li­sistä öljyn­tor­jun­ta­har­joi­tuk­sista Itäme­rellä. Kokoo­mus­lai­nen Maria Pekkala osal­lis­tui harjoi­tuk­siin osana WWF:n vapaa­eh­toi­sia öljyn­tor­jun­ta­jouk­koja. Itäme­ren suoje­luso­pi­muk­sen mukai­nen, vuosit­tai­nen

Skip to content