Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Politiikka

23.9.2009

Kokoo­mus täyden­tää Sauli Niinis­tön vaali­ra­hoi­tuk­sen tietoja

Kokoo­mus on toimit­ta­nut tänään Oikeus­mi­nis­te­ri­öön Sauli Niinis­tön vaali­ra­hoi­tuk­sen tietoja koske­van täyden­nyk­sen.

28.11.2008

Kokoo­mus selvästi suurin puolue

Talous­tut­ki­muk­sen YLE Uuti­sille teke­män uusim­man puolue­kan­na­tusar­vion mukaan Kokoo­mus saisi edus­kun­ta­vaa­leissa 23,5 prosen­tin kanna­tuk­sen.

24.10.2008

Kokoo­mus selvästi suurin uusim­massa gallu­pissa

Kokoo­mus on Ylen Talous­tut­ki­muk­sella teet­tä­män tutki­muk­sen perus­teella nouse­massa 23,4 prosen­tin kanna­tuk­sella maan selvästi suurim­maksi puolu­eeksi kunnal­lis­vaa­leissa. Kokoo­muk­sen kanna­tus on loka­kuussa lisään­ty­nyt 1,3 prosent­tiyk­si­köllä. Samassa yhtey­dessä tehty vaalien­nuste lupaa Kokoo­muk­selle 23,9 prosen­tin kanna­tusta.

6.10.2008

Kunnal­lis­vaa­li­kam­pan­jan avaus

Olin puhu­massa Kokoo­muk­sen kunnal­lis­vaa­li­kam­pan­jan avajai­sissa, jotka järjes­tet­tiin Hyvin­käällä 4.10. paikal­lis­ten Toivo­tal­koi­den yhtey­dessä.

5.5.2008

Kokoo­mus selvästi suurin

Kokoo­mus on tuoreim­man YLE:n Talous­tut­ki­muk­sella teet­tä­män puolue­gal­lu­pin perus­teella selvästi Suomen suurin puolue 23,4 prosen­tin kanna­tuk­sella. Ero toiseksi suurim­paan on kaksi prosent­tiyk­sik­köä.

Skip to content