Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vaikka muuta viser­re­tään, Kokoo­mus ei kannata tasa­ve­roa

Vaikka muuta viser­re­tään, Kokoo­mus ei kannata tasa­ve­roa

Julkaistu:

Työ estää köyhyyttä. Mitä useampi suoma­lai­nen tekee työtä, sitä enem­män yhteis­kunta saa vero­tu­loja. Ja mitä enem­män saamme vero­tu­loja, sitä enem­män voimme kehit­tää perus­kou­luja ja terveys­kes­kuk­sia, lapsi­li­siä ja kansa­ne­läk­keitä.

Olemme edel­leen sitä mieltä, että he, jotka ansait­se­vat enem­män myös maksa­vat suurem­man osuu­den tulois­taan. Se on oikeu­den­mu­kaista. Siksi Kokoo­mus ei kannata tasa­ve­roa. Kanna­tamme vero­mal­lia, joka kannus­taa työn­te­koon ja yrit­tä­mi­seen, tuo vero­tu­loja ja kasvat­taa yhteistä hyvin­voin­tia. Näin se homma toimii.

Koko­muk­sen työl­lis­tävä vero­malli on esitelty valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­sen hyvin­voin­ti­työ­ryh­män 29.1. julkais­tussa Työtä, yrit­tä­mistä ja välit­tä­mistä -rapor­tissa.

Lue lisää myös osoit­teessa www.kyseenalaista.fi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content