Vaikka muuta viser­retään, Kokoomus ei kannata tasaveroa – kokoomus.fi
MENU
Vaikka muuta viser­retään, Kokoomus ei kannata tasaveroa

Vaikka muuta viser­retään, Kokoomus ei kannata tasaveroa

Julkaistu: 21.02.2011 Uncategorized

Työ estää köyhyyttä. Mitä useampi suoma­lainen tekee työtä, sitä enemmän yhteis­kunta saa verotuloja. Ja mitä enemmän saamme verotuloja, sitä enemmän voimme kehittää perus­kouluja ja terveys­kes­kuksia, lapsi­lisiä ja kansa­ne­läk­keitä.

Olemme edelleen sitä mieltä, että he, jotka ansait­sevat enemmän myös maksavat suuremman osuuden tuloistaan. Se on oikeu­den­mu­kaista. Siksi Kokoomus ei kannata tasaveroa. Kanna­tamme veromallia, joka kannustaa työntekoon ja yrittä­miseen, tuo verotuloja ja kasvattaa yhteistä hyvin­vointia. Näin se homma toimii.

Kokomuksen työllistävä veromalli on esitelty valtio­va­rain­mi­nisteri Jyrki Kataisen hyvin­voin­ti­työ­ryhmän 29.1. julkais­tussa Työtä, yrittä­mistä ja välit­tä­mistä -rapor­tissa.

Lue lisää myös osoit­teessa www.kyseenalaista.fi.


Kokoomus.fi