Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vaikka muuta viser­re­tään, Kokoo­mus ei kannata tasa­ve­roa

Vaikka muuta viser­re­tään, Kokoo­mus ei kannata tasa­ve­roa

Julkaistu:

Työ estää köyhyyttä. Mitä useampi suoma­lai­nen tekee työtä, sitä enem­män yhteis­kunta saa vero­tu­loja. Ja mitä enem­män saamme vero­tu­loja, sitä enem­män voimme kehit­tää perus­kou­luja ja terveys­kes­kuk­sia, lapsi­li­siä ja kansa­ne­läk­keitä.

Olemme edel­leen sitä mieltä, että he, jotka ansait­se­vat enem­män myös maksa­vat suurem­man osuu­den tulois­taan. Se on oikeu­den­mu­kaista. Siksi Kokoo­mus ei kannata tasa­ve­roa. Kanna­tamme vero­mal­lia, joka kannus­taa työn­te­koon ja yrit­tä­mi­seen, tuo vero­tu­loja ja kasvat­taa yhteistä hyvin­voin­tia. Näin se homma toimii.

Koko­muk­sen työl­lis­tävä vero­malli on esitelty valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­sen hyvin­voin­ti­työ­ryh­män 29.1. julkais­tussa Työtä, yrit­tä­mistä ja välit­tä­mistä -rapor­tissa.

Lue lisää myös osoit­teessa www.kyseenalaista.fi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

Skip to content