Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus täyden­tää Sauli Niinis­tön vaali­ra­hoi­tuk­sen tietoja

Kokoo­mus täyden­tää Sauli Niinis­tön vaali­ra­hoi­tuk­sen tietoja

Julkaistu:

Puolue täyden­tää ilmoi­tus­taan seuraa­vasti:

ilmoi­tuk­seen kirja­tulla presi­den­tin­vaa­li­tuella tarkoi­te­taan nime­no­maan valtion talous­ar­viossa puolueille myön­net­tyä avus­tusta vuoden 2006 tasa­val­lan presi­den­tin­vaa­leista aiheu­tu­viin kustan­nuk­siin.

Kokoo­mus myös täyden­tää ilmoi­tus­taan 30 500:lla eurolla. Tämä johtuu siitä, että puolu­een tietoon on tullut Nova Grou­pin Lehtiyh­ty­mälle maksa­mia lehti-ilmoi­tuk­sia, jotka olivat arvol­taan 30 500 euroa (sis. ALV:n). Täyden­nyk­sessä todet­tiin, ettei­vät kysei­set varat ole kulke­neet kampan­jan eivätkä Kokoo­muk­sen tilien kautta. Tämän johdosta näitä kustan­nuk­sia ei ole tiedetty ilmoit­taa aiem­min. Kokoo­mus ilmoit­taa, että puolue on palaut­ta­nut nämä rahat Nova Grou­pin konkurs­si­pe­sään 18.9.2009.

Kokoo­mus julkis­taa puolue­ra­hoi­tuk­sensa vuosilta 2005 ja 2006 myöhem­min tänään tai huomenna.

Lisä­tie­toja:
Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
Hallin­to­pääl­likkö Jarmo Pekkala, gsm 050 5567 179

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content