Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoomus täydentää Sauli Niinistön vaalirahoituksen tietoja

Kokoo­mus täyden­tää Sauli Niinis­tön vaali­ra­hoi­tuk­sen tietoja

Julkaistu:

Puolue täyden­tää ilmoi­tus­taan seuraa­vasti:

ilmoi­tuk­seen kirja­tulla presi­den­tin­vaa­li­tuella tarkoi­te­taan nime­no­maan valtion talous­ar­viossa puolueille myön­net­tyä avus­tusta vuoden 2006 tasa­val­lan presi­den­tin­vaa­leista aiheu­tu­viin kustan­nuk­siin.

Kokoo­mus myös täyden­tää ilmoi­tus­taan 30 500:lla eurolla. Tämä johtuu siitä, että puolu­een tietoon on tullut Nova Grou­pin Lehtiyh­ty­mälle maksa­mia lehti-ilmoi­tuk­sia, jotka olivat arvol­taan 30 500 euroa (sis. ALV:n). Täyden­nyk­sessä todet­tiin, ettei­vät kysei­set varat ole kulke­neet kampan­jan eivätkä Kokoo­muk­sen tilien kautta. Tämän johdosta näitä kustan­nuk­sia ei ole tiedetty ilmoit­taa aiem­min. Kokoo­mus ilmoit­taa, että puolue on palaut­ta­nut nämä rahat Nova Grou­pin konkurs­si­pe­sään 18.9.2009.

Kokoo­mus julkis­taa puolue­ra­hoi­tuk­sensa vuosilta 2005 ja 2006 myöhem­min tänään tai huomenna.

Lisä­tie­toja:
Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
Hallin­to­pääl­likkö Jarmo Pekkala, gsm 050 5567 179

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content