Kokoomus täydentää Sauli Niinistön vaali­ra­hoi­tuksen tietoja – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus täydentää Sauli Niinistön vaali­ra­hoi­tuksen tietoja

Kokoomus täydentää Sauli Niinistön vaali­ra­hoi­tuksen tietoja

Julkaistu: 23.09.2009 Uncategorized

Puolue täydentää ilmoi­tustaan seuraa­vasti:

ilmoi­tukseen kirja­tulla presi­den­tin­vaa­li­tuella tarkoi­tetaan nimenomaan valtion talous­ar­viossa puolueille myönnettyä avustusta vuoden 2006 tasavallan presi­den­tin­vaa­leista aiheu­tuviin kustan­nuksiin.

Kokoomus myös täydentää ilmoi­tustaan 30 500:lla eurolla. Tämä johtuu siitä, että puolueen tietoon on tullut Nova Groupin Lehtiyh­ty­mälle maksamia lehti-ilmoi­tuksia, jotka olivat arvoltaan 30 500 euroa (sis. ALV:n). Täyden­nyk­sessä todettiin, etteivät kyseiset varat ole kulkeneet kampanjan eivätkä Kokoo­muksen tilien kautta. Tämän johdosta näitä kustan­nuksia ei ole tiedetty ilmoittaa aiemmin. Kokoomus ilmoittaa, että puolue on palaut­tanut nämä rahat Nova Groupin konkurs­si­pesään 18.9.2009.

Kokoomus julkistaa puolue­ra­hoi­tuk­sensa vuosilta 2005 ja 2006 myöhemmin tänään tai huomenna.

Lisätietoja:
Puolue­sih­teeri Taru Tujunen, gsm 050 3579 418
Hallin­to­pääl­likkö Jarmo Pekkala, gsm 050 5567 179


Kokoomus.fi