Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Kategoria: Julkaisut

Julkaisut


Itäme­ren suoje­lua in action

27.09.2012 Ohjelmatyö

Kunnat ja yrit­tä­jyys - yhdessä vahvem­pia -semi­naari

28.05.2012 Ohjelmatyö

Osaa­mi­sen ja sivis­tyk­sen verkos­ton semi­naari

10.05.2012 Ohjelmatyö

Verkos­to­viesti: katsaus koulu­tus­po­liit­ti­seen kevää­seen

02.05.2012 Ohjelmatyö

Ossin verkos­to­viesti: puheen­joh­taja Timo Heino­sen tervei­set

02.04.2012 Ohjelmatyö

Lausunto: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män lausunto perus­o­pe­tuk­sen tunti­ja­ko­uu­dis­tuk­sesta

29.03.2012 Ohjelmatyö

Edus­kun­ta­ryh­män kasvu­työ­ryhmä: Asenne ratkai­see yrit­tä­jyy­dessä ja kasvussa

21.03.2012 Talous Työ

Kasvua hake­massa -semi­naari

19.01.2012 Ohjelmatyö

Sauli Niinistö Kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi

23.10.2011 Järjestö Tiedote Vaalit

Katai­nen: Nyt vaadi­taan lujuutta, määrä­tie­toi­suutta, vastuun­tun­toi­suutta ja harkit­se­vai­suutta

11.10.2011 Tiedote