Kokoo­mus kier­tää – Miten Suomella menee?

Julkaistu: 16.10.2019

Kokoo­mus­johto kier­tää – tule paikalle, puhu­taan!

Puheen­joh­taja Petteri Orpo, puolu­een vara­pu­heen­joh­ta­jat Antti Häkkä­nen, Sanni Grahn-Laaso­nen ja Mari-Leena Talvi­tie, edus­kun­ta­ryh­män pj. Kai Mykkä­nen sekä puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko hyppää­vät tien päälle kier­tä­mään Suomea! Miten Suomella menee? Tule, puhu­taan! Katso kier­tu­een aika­taulu ja paik­ka­kun­nat kier­tue­si­vulta:

Katso kier­tue­ai­ka­taulu tästä