• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko

  Kokoo­mus kier­tää!

  Tule keskus­te­le­maan Suomen ja kokoo­muk­sen tule­vai­suu­desta

  Pitkän halli­tus­tai­pa­leen jälkeen kokoo­muk­sella on nyt tilai­suus kirkas­taa linjaansa ja kehit­tää toimin­taansa. Teemme sen yhdessä teidän kans­sanne.

  Puheen­joh­taja Petteri ja muu puolue­johto sekä kansan­edus­ta­jat lähe­tä­vät Suomen-kier­tu­eelle syksyllä 2019! Järjes­tämme tilai­suuk­sia, joissa jokai­sella on mahdol­li­suus kertoa näke­myk­sensä Suomen ja kokoo­muk­sen suun­nasta.

  Kier­tue­ai­ka­taulu:

  KAJAANI 31.1.2020 /​ Kai Mykkä­nen

  Miten Suomella menee? Tule, puhu­taan!

  Aika ja paikka tarken­tu­vat.


  VARSINAIS-SUOMI /​ Petteri Orpo

  Miten Suomella menee? Tule, puhu­taan!

  Päivä­määrä tarken­tuu.


  Menneitä tapah­tu­mia:

  2.8. Kajaa­nissa

  9.8. Klauk­ka­lassa (Kokoo­mus­nuo­ret)

  16.8. Porvoossa (Kokoo­mus­opis­ke­li­jat)

  23.8. Lahdessa

  24.8. Jyväs­ky­lässä

  20.–21.9. Lapua ja Seinä­joki

  28.9. Turussa (Kokoo­mus­nai­set)

  8.10. Pirkan­maa

  15.10. Pohjan­maa

  18.–19.10. Kris­tiina Kokko ja Sanni Grahn-Laaso­nen Savo-Karjala

  21.10. Petteri Orpo Helsin­gissä

  22.10. Petteri Orpo Porissa

  25.10. Kai Mykkä­nen Raumalla

  29.10.  Kai Mykkä­nen Hämeen­lin­nassa ja Fors­sassa

  3.11. Kris­tiina Kokko Kouvo­lassa

  6.11. Petteri Orpo Kouvo­lassa

  9.11. Petteri Orpo Turussa

  9.11. Mari-Leena Talvi­tie Vaasassa

  12.11. Petteri Orpo Kuopiossa

  13.11. Petteri Orpo, Sari Multala ja Heikki Vest­man Vantaalla

  19.11. Kai Mykkä­nen Espoossa

  23.11. Petteri Orpo ja Heikki Autto Rova­nie­mellä

  26.11. Petteri Orpo, Mari-Leena Talvi­tie ja Janne Heik­ki­nen Oulussa