Tule keskus­te­le­maan Suomen ja kokoo­muk­sen tule­vai­suu­desta

Miten Suomella menee? Kokoo­mus haluaa kuulla eri puolella Suomea asuvilta ihmi­siltä, miten heidän mieles­tään Suomella menee – ja miten Suomella pitäisi mennä. Kier­rämme junilla ja busseilla, tapaamme ihmi­siä ja käymme keskus­te­lua. Kier­tu­eella matkassa on kokoo­muk­sen puolue­joh­toa ja kansan­edus­ta­jia.

HUOM! Tule­vat tilai­suu­den on peruttu tois­tai­seksi.

Tiedote tilai­suuk­sien peru­mi­sesta

SEINÄJOKI 16.3. /​ Kai Mykkä­nen

Miten Suomella menee? Tule, puhu­taan!

Edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen kier­tää Pohjan­maalla Seinä­joella ja on tavat­ta­vissa 16.3. klo 12.15–12.45 Seinä­joella Hanna&Kerttu-kahvilassa. Tilai­suus on kaikille avoin, terve­tu­loa!

VAASA 16.3. /​ Kai Mykkä­nen

Miten Suomella menee? Tule, puhu­taan!

Edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen kier­tää Pohjan­maata 16.3. ja on myös Vaasassa tavat­ta­vissa kaikille avoi­messa tilai­suu­dessa klo 16.15–16.45 Vöyrin­poika-kahviassa (kaup­pa­kes­kus Espen).

KUOPIO 28.3. /​ Kai Mykkä­nen

Miten Suomella menee? Tule, puhu­taan!

Edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen kier­tää Kuopio 28.3. Päivän aika­taulu ja ohjelma tarken­tuu.

TURKU 30.3. /​ Kai Mykkä­nen

Miten Suomella menee? Tule, puhu­taan!

Edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen kier­tää Varsi­nais-Suomessa ja on tavat­ta­vissa Turussa kaikille avoi­messa tilai­suu­dessa Yliopis­tolla (paikka tarken­tuu) 30.3. klo 15.30–16.30. Terve­tu­loa!

POHJANMAA 17.4. /​ Kris­tiina Kokko

Miten Suomella menee? Tule, puhu­taan!

Puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko kier­tää Pohjan­maalla huhti­kuussa. Tarkem­mat paikat ja aika­taulu tarken­tu­vat.

JYVÄSKYLÄ 18.4. /​ Petteri Orpo

Miten Suomella menee? Tule, puhu­taan!

Puheen­joh­taja Petteri Orpo on Jyväs­ky­lässä tavat­ta­vissa huhti­kuussa. Aika ja paikka tarken­tu­vat.

KAAKKOIS-SUOMI 4.5. /​ Kai Mykkä­nen

Miten Suomella menee? Tule, puhu­taan!

Edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen kier­tää Kaak­kois-Suomessa 4.5. Päivän aika­taulu ja ohjelma tarken­tuu.

HAMINA 5.5. /​ Petteri Orpo

Miten Suomella menee? Tule, puhu­taan!

Puheen­joh­taja Petteri Orpo on Hami­nassa tavat­ta­vissa touko­kuussa. Aika ja paikka tarken­tu­vat.


Menneitä tapah­tu­mia:

2.8. Kajaa­nissa

9.8. Klauk­ka­lassa (Kokoo­mus­nuo­ret)

16.8. Porvoossa (Kokoo­mus­opis­ke­li­jat)

23.8. Lahdessa

24.8. Jyväs­ky­lässä

20.–21.9. Lapua ja Seinä­joki

28.9. Turussa (Kokoo­mus­nai­set)

8.10. Pirkan­maa

15.10. Pohjan­maa

18.–19.10. Kris­tiina Kokko ja Sanni Grahn-Laaso­nen Savo-Karjala

21.10. Petteri Orpo Helsin­gissä

22.10. Petteri Orpo Porissa

25.10. Kai Mykkä­nen Raumalla

29.10.  Kai Mykkä­nen Hämeen­lin­nassa ja Fors­sassa

3.11. Kris­tiina Kokko Kouvo­lassa

6.11. Petteri Orpo Kouvo­lassa

9.11. Petteri Orpo Turussa

9.11. Mari-Leena Talvi­tie Vaasassa

12.11. Petteri Orpo Kuopiossa

13.11. Petteri Orpo, Sari Multala ja Heikki Vest­man Vantaalla

19.11. Kai Mykkä­nen Espoossa

23.11. Petteri Orpo ja Heikki Autto Rova­nie­mellä

26.11. Petteri Orpo, Mari-Leena Talvi­tie ja Janne Heik­ki­nen Oulussa

13.12. Petteri Orpo Hämeen­lin­nassa

14.12. Sanni Grahn-Laaso­nen Fors­sassa

14.12. Antti Häkkä­nen Savon­lin­nassa

15.12. Sanni Grahn-Laaso­nen Lahdessa

29.1. Arto Sato­nen, Sari Sarko­maa, Janne Heik­ki­nen, Kris­tiina Kokko, Petteri Orpo, Sari Multala, Mari-Leena Talvi­tie, Janne Sankelo, Saara-Sofia Sirén, Matias Pajula ja Heikki Autto Kemi­jär­vellä

29.1. Arto Sato­nen, Janne Heik­ki­nen, Kris­tiina Kokko, Petteri Orpo, Sari Multala, Mari-Leena Talvi­tie, Janne Sankelo, Saara-Sofia Sirén, Paula Risikko, Kai Mykkä­nen, Marko Kilpi, Sari Sarko­maa, Matias Pajula ja Heikki Autto Rova­nie­mellä

29.1. Arto Sato­nen, Janne Heik­ki­nen, Kris­tiina Kokko, Petteri Orpo, Sari Multala, Mari-Leena Talvi­tie, Janne Sankelo, Saara-Sofia Sirén, Paula Risikko, Kai Mykkä­nen, Marko Kilpi, Sari Sarko­maa, Matias Pajula ja Heikki Autto Kemissä

29.1. rto Sato­nen, Janne Heik­ki­nen, Kris­tiina Kokko, Petteri Orpo, Sari Multala, Mari-Leena Talvi­tie, Janne Sankelo, Saara-Sofia Sirén, Paula Risikko, Kai Mykkä­nen, Marko Kilpi, Anna-Kaisa Ikonen, Sari Sarko­maa, Matias Pajula ja Heikki Autto Oulussa

29.1. Kris­tiina Kokko, Petteri Orpo, Mari-Leena Talvi­tie, Saara-Sofia Sirén, Anna-Kaisa Ikonen, Janne Sankelo, Paula Risikko, Matias Pajula ja Heikki Autto Kokko­lassa

30.1. Jukka Kopra, Kris­tiina Kokko, Petteri Orpo, Mari-Leena Talvi­tie, Janne Sankelo, Saara-Sofia Sirén, Paula Risikko, Kai Mykkä­nen, Anna-Kaisa Ikonen, Matias Pajula, Pia Kauma, Heikki Autto ja Antti Häkkä­nen Vaasassa

30.1. Jukka Kopra, Kris­tiina Kokko, Petteri Orpo, Mari-Leena Talvi­tie, Janne Sankelo, Saara-Sofia Sirén, Paula Risikko, Kai Mykkä­nen, Anna-Kaisa Ikonen, Matias Pajula, Pia Kauma, Heikki Autto ja Antti Häkkä­nen Seinä­joella

30.1. Arto Sato­nen, Jukka Kopra, Petteri Orpo, Saara-Sofia Sirén, Janne Sankelo, Matias Pajula, Pia Kauma, Heikki Autto, Mari-Leena Talvi­tie ja Antti Häkkä­nen Porissa

30.1. Antti Häkkä­nen, Jukka Kopra, Petteri Orpo, Ilkka Kanerva, Saara-Sofia Sirén, Kai Mykkä­nen, Matias Pajula, Pia Kauma, Heikki Autto, Arto Sato­nen ja Mari-Leena Talvi­tie Turussa

31.1. Jukka Kopra, Henna Virk­ku­nen, Kris­tiina Kokko, Petteri Orpo, Sanni Grahn-Laaso­nen, Sari Multala, Marko Kilpi, Matias Pajula, Sinuhe Wallin­heimo ja Pia Kauma Jyväs­ky­lässä

31.1. Jukka Kopra, Marko Kilpi, Kris­tiina Kokko, Petteri Orpo, Sanni Grahn-Laaso­nen, Sari Multala, Antti Häkkä­nen, Matias Pajula, Sinuhe Wallin­heimo ja Pia Kauma Mikke­lissä

31.1. Jukka Kopra, Kris­tiina Kokko, Petteri Orpo, Sanni Grahn-Laaso­nen, Pihla Keto-Huovi­nen, Marko Kilpi, Antti Häkkä­nen, Kalle Joki­nen, Matias Pajula, Sinuhe Wallin­heimo, Pia Kauma ja Terhi Koulu­mies Lahdessa

1.2. Jukka Kopra, Sanni Grahn-Laaso­nen, Marko Kilpi, Antti Häkkä­nen, Matias Pajula,  Markku Eestilä ja Ben Zyskowicz Kouvo­lassa

1.2. Jukka Kopra, Kris­tiina Kokko, Petteri Orpo, Sanni Grahn-Laaso­nen, Antti Häkkä­nen, Marko Kilpi, Matias Pajula, Heikki Autto, Markku Eestilä, Kai Mykkä­nen ja Ben Zyskowicz Lappeen­ran­nassa

1.2. Jukka Kopra, Markku Eestilä, Petteri Orpo, Timo Elo, Sanni Grahn-Laaso­nen, Marko Kilpi, Matias Pajula ja Ben Zyskowicz Joen­suussa

2.2. Jukka Kopra, Markku Eestilä, Kris­tiina Kokko, Petteri Orpo, Marko Kilpi, Matias Pajula ja Ben Zyskowicz Kuopiossa

2.2. Jukka Kopra, Kris­tiina Kokko, Marko Kilpi, Mari-Leena Talvi­tie, Matias Pajula ja Ben Zyskowicz Kajaa­nissa

3.2. Pauli Kiuru, Arto Sato­nen, Jukka Kopra, Kari Tolva­nen, Sofia Vikman, Terhi Koulu­mies, Pihla Keto-Huovi­nen, Heikki Vest­man, Elina Lepo­mäki, Juhana Vartiai­nen, Kai Mykkä­nen, Anna-Kaisa Ikonen, Matias Pajula ja Antti Häkkä­nen Tampe­reella

3.2. Jukka Kopra, Kari Tolva­nen, Elina Lepo­mäki, Sofia Vikman, Heikki Vest­man, Pihla Keto-Huovi­nen, Antti Häkkä­nen, Terhi Koulu­mies, Timo Heino­nen, Juhana Vartiai­nen, Kalle Joki­nen, Kai Mykkä­nen, Matias Pajula ja Anna-Kaisa Ikonen Hämeen­lin­nassa

3.2. Jukka Kopra, Kari Tolva­nen, Elina Lepo­mäki,  Antti Häkkä­nen, Kris­tiina Kokko, Terhi Koulu­mies, Sari Multala, Sari Sarko­maa, Pihla Keto-Huovi­nen, Heikki Vest­man, Kai Mykkä­nen, Juhana Vartiai­nen, Matias Pajula, Ruut Sjöblom, Sofia Vikman ja Ben Zyskowicz Vantaalla

3.2. Jukka Kopra, Kari Tolva­nen, Elina Lepo­mäki, Kris­tiina Kokko, Sanni Grahn-Laaso­nen, Sari Multala, Sari Sarko­maa, Terhi Koulu­mies, Pihla Keto-Huovi­nen, Antti Häkkä­nen, Heikki Vest­man, Juhana Vartiai­nen, Kai Mykkä­nen, Pia Kauma, Ruut Sjöblom, Matias Pajula, Sofia Vikman, Ben Zyskowicz ja Mia Laiho Espoossa

3.2. Jukka Kopra, Kari Tolva­nen, Elina Lepo­mäki, Kris­tiina Kokko, Sanni Grahn-Laaso­nen, Sari Multala, Sari Sarko­maa, Terhi Koulu­mies, Pihla Keto-Huovi­nen, Antti Häkkä­nen, Heikki Vest­man, Kai Mykkä­nen, Matias Pajula, Ville Kaunisto, Mia Laiho, Sofia Vikman ja Ben Zyskowicz Helsin­gissä

19.2. Antti Häkkä­nen Pirkan­maalla

21.2. Antti Häkkä­nen Ikaa­li­sissa ja Hämeen­ky­rössä

25.2. Antti Häkkä­nen Paimiossa

26.2. Petteri Orpo Salossa

2.3. Antti Häkkä­nen Oulussa

2.3. Kai Mykkä­nen Saari­jär­vellä, Ääne­kos­kella ja Jyväs­ky­lässä

4.3. Antti Häkkä­nen Uudel­la­maalla

Skip to content