Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Kokoo­mus keskeyt­tää tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sen tois­tai­seksi

Kokoo­mus keskeyt­tää tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sen tois­tai­seksi

Julkaistu:

Kokoo­mus keskeyt­tää tois­tai­seksi tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sen koro­na­vi­ruk­sen vuoksi.

Keskey­tys koskee ylei­sö­ti­lai­suuk­sia sekä puolu­een sisäi­siä tilai­suuk­sia.

Kokoo­mus pyrkii järjes­tä­mään korvaa­via tilai­suuk­sia sähköi­sesti mahdol­li­suuk­sien mukaan. Puolu­een jäse­net saavat erik­seen tiedon sään­tö­mää­räis­ten kokous­ten järjes­tä­mi­sestä keskey­tyk­sen ollessa voimassa.

Kokoo­muk­sen työn­te­ki­jät siir­ty­vät etätöi­hin 13.3. alkaen. Etätyö­mää­räys on voimassa tois­tai­seksi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

25.9.2022

Kris­tiina Kokko jatkaa puolue­sih­tee­rinä, puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi Emilia Koik­ka­lai­nen ja Juha Rostedt

Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä jatkaa Kris­tiina Kokko. Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi Kokon jatko­kau­delle kokouk­ses­saan Hämeen­lin­nassa. Kokko on toimi­nut kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä syys­kuusta 2019. Puolue­val­tuus­ton

1.10.2020

Suosi­tuk­set tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sestä 2021

Vaali­työtä voi tehdä poik­keus­ai­kana! - seuraat­han alueel­li­sia rajoi­tuk­sia  Puolue suosit­taa koro­na­tur­val­lista kampan­join­tia Koro­na­ti­lanne vaih­te­lee merkit­tä­västi ympäri Suomen. Osassa Suomea on

Skip to content