Kokoomus.fi / Artiklar / Samlingspartiet / Samlings­par­tiet evene­mang inhi­be­ras tills­vi­dare

Samlings­par­tiet evene­mang inhi­be­ras tills­vi­dare

Publicerad:

Samlings­par­tiet evene­mang inhi­be­ras tills­vi­dare på grund av coro­na­vi­ru­set

Offent­liga evene­mang samt parti­ets interna till­ställ­ningar inhi­be­ras.

Samlings­par­tiet strä­var efter att i mån av möjlig­het ordna elektro­niska evene­mang istäl­let. Parti­ets medlem­mar får skilt infor­ma­tion gällande ordnande av stad­ge­en­liga möten.

Samlings­par­ti­ets anställda jobbar hemi­från från och med 13.3. . Distans­ar­bete gäller tills­vi­dare.

Mer innehåll i samma kategori

31.3.2020

Parti­kon­gress skjuts upp med tre måna­der från juni till septem­ber

Samlings­par­ti­ets parti­sty­relse har idag beslu­tit att parti­ets stad­ge­en­liga parti­kon­gress skjuts upp med tre måna­der från juni till septem­ber på grund

Skip to content