Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
Kokoomus.fi / Artiklar / Samlingspartiet / Samlings­par­tiet evene­mang inhi­be­ras tills­vi­dare

Samlings­par­tiet evene­mang inhi­be­ras tills­vi­dare

Publicerad:

Samlings­par­tiet evene­mang inhi­be­ras tills­vi­dare på grund av coro­na­vi­ru­set

Offent­liga evene­mang samt parti­ets interna till­ställ­ningar inhi­be­ras.

Samlings­par­tiet strä­var efter att i mån av möjlig­het ordna elektro­niska evene­mang istäl­let. Parti­ets medlem­mar får skilt infor­ma­tion gällande ordnande av stad­ge­en­liga möten.

Samlings­par­ti­ets anställda jobbar hemi­från från och med 13.3. . Distans­ar­bete gäller tills­vi­dare.

Mer innehåll i samma kategori

31.3.2020

Parti­kon­gress skjuts upp med tre måna­der från juni till septem­ber

Samlings­par­ti­ets parti­sty­relse har idag beslu­tit att parti­ets stad­ge­en­liga parti­kon­gress skjuts upp med tre måna­der från juni till septem­ber på grund

Skip to content