Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
Taustakuva
Kokoomus.fi / Artiklar / Samlingspartiet / Parti­kongress skjuts upp med tre måna­der från juni till septem­ber

Parti­kon­gress skjuts upp med tre måna­der från juni till septem­ber

Publicerad:

Samlings­par­ti­ets parti­sty­relse har idag beslu­tit att parti­ets stad­ge­en­liga parti­kon­gress skjuts upp med tre måna­der från juni till septem­ber på grund av coro­na­vi­ru­set.

Det nya datu­met för parti­kon­gres­sen är 4.–6.9.2020 och den hålls i Björ­ne­borg.

Vi vill försäkra oss om att kongres­sen inte utgör en risk för delta­garna. Därmed har Samlings­par­ti­ets parti­sty­relse sett det som nödvän­digt att flytta kongres­sen till ett senare datum.

Mer innehåll i samma kategori

31.3.2020

Samlings­par­tiet evene­mang inhi­be­ras tills­vi­dare

Samlings­par­tiet evene­mang inhi­be­ras tills­vi­dare på grund av coro­na­vi­ru­set Offent­liga evene­mang samt parti­ets interna till­ställ­ningar inhi­be­ras. Samlings­par­tiet strä­var efter att i

Skip to content