Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Porissa siir­re­tään syys­kuulle

Julkaistu: 23.03.2020

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on tänään maanan­taina päät­tä­nyt puolu­een varsi­nai­sen puolue­ko­kouk­sen siir­tä­mi­sestä kolmella kuukau­della koro­na­ti­lan­teen vuoksi.

Puolue­ko­kouk­sen uusi päivä­määrä on 4.-6.9.2020. Kokous­paik­kana säilyy Pori.

Haluamme varmis­taa kaikille kokouk­sen osal­lis­tu­jille turval­li­sen kokouk­sen. Siksi kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus piti kokouk­sen siir­tä­mistä vält­tä­mät­tö­mänä.