Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Porissa siir­re­tään syys­kuulle

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Porissa siir­re­tään syys­kuulle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on tänään maanan­taina päät­tä­nyt puolu­een varsi­nai­sen puolue­ko­kouk­sen siir­tä­mi­sestä kolmella kuukau­della koro­na­ti­lan­teen vuoksi.

Puolue­ko­kouk­sen uusi päivä­määrä on 4.-6.9.2020. Kokous­paik­kana säilyy Pori.

Haluamme varmis­taa kaikille kokouk­sen osal­lis­tu­jille turval­li­sen kokouk­sen. Siksi kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus piti kokouk­sen siir­tä­mistä vält­tä­mät­tö­mänä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

6.9.2020

Puolue­ko­kous valitsi vara­pu­heen­joh­ta­jat ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous valitsi Porissa puolu­eelle sunnun­taina kolme vara­pu­heen­joh­ta­jaa ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan. Vara­pu­heen­joh­ta­jaksi jatko­kau­delle valit­tiin Antti Häkkä­nen. Uusiksi vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin Elina Lepo­mäki ja Anna-Kaisa Ikonen.

6.9.2020

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous valitsi puolue­val­tuus­ton kaudelle 2020-2022

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Porissa valitsi sunnun­taina puolue­val­tuus­ton jäse­net ja vara­jä­se­net kaksi­vuo­tis­kau­delle. Helsin­gin Kokoo­mus Sami Heis­taro (vara­jä­sen Perttu Hill­man) Kati Martin­son (vara­jä­sen Maarit

15.5.2020

Suosi­tuk­set tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sestä, touko­kuu 2020

Puolue suosit­taa jatka­maan tilai­suuk­sien järjes­tä­mistä etänä myös 1.6. alkaen ja alle 50 hengen tilai­suuk­sissa. Suosi­tus on voimassa tois­tai­seksi. HALLITUKSEN KOKOUKSET